Na początku czerwca br. odbywała się w Krakowie kolejna, ósma już edycja Festiwalu Miłosza. Czesław Milosz, który otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1980 r., przebywał wówczas od kilkudziesięciu lat na emigracji. W tym czasie nie drukowano w...

Alfabet polski, abecadło (dawniej: obiecadło) składa się obecnie z trzydziestu dwóch liter, z czego dziewięć ma znaki diakrytyczne ( ogonek, kreskę lub kropkę. X, V i Q nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu i występują w zasadzie tylko...

„Panaceum” rozmawia z prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi – dr. n. med. Pawłem Czekalskim

W niedzielę 5 maja 2019 r. odszedł od nas Człowiek, którego zasługi i dokonania są niezwykłe. Pożegnaliśmy wybitnego Profesora i Rektora naszej Uczelni.

W dniu 5 maja 2019 r., w wieku 94 lat zmarł prof. Leszek Woźniak.

Wybór – słowo jak wiele innych - może mieć wiele znaczeń. Może polegać na eliminacji, ale także kompilacji, może dawać alternatywę, albo wskazywać na orientację. Zawsze jednak określa jakąś decyzję. W przypadku dokonywania wyboru, bierzemy pod...

Ministerstwo Zdrowia powstało po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. i nosiło nazwę: Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. W II i III Rzeczypospolitej, czy PRL, niezależnie od nazwy (która się zmieniała...

W ostatnim felietonie pisałem o potrzebie budowania wspólnoty na pozytywnych wartościach i nawiązywania porozumienia z innymi grupami zawodowymi. Jak wszyscy wiemy, od samego gadania nikt jeszcze nic nie zmienił na lepsze. Liczą się przede...