Prawo w ogólnym pojęciu jest to system spójnych, skodyfikowanych norm i zasad postępowania, porządkujący działanie państwa. Jego respektowanie obowiązuje członków społeczeństwa, jest stosowane przez organy władzy, a jego przestrzeganie wymagane,...

Podstawowym pojęciem w geometrii jest punkt. Euklides, grecki matematyk (365-300 p.n.e.), określał go jako element niepodzielny i bezwymiarowy (w przestrzeni euklidesowej). W przestrzeni kartezjańskiej (Kartezjusz - Rene Descartes, francuski...

Lato wydaje się być najlepszym okresem do obserwacji przyrody. W świecie zwierząt niejednokrotnie możemy dostrzec lustrzane odbicia człowieczej rzeczywistości. Czynimy tak na co dzień, mówiąc: sprytny jak lis, wierny jak pies, głupi jak osioł itp...

Od pokoleń ludzie marzyli o lataniu. W starożytnej Grecji Dedal i Ikar latali na skrzydłach z ptasich piór, w Chinach cesarz Szun na latających smokach, w Persji na dywanie latał król Salamon. Warto też wspomnieć, że już w 1648 r. Tytus Boratyni...

Z definicji, cud to zjawisko o nadzwyczajnym charakterze, traktowane w religiach jako przejaw działania nadprzyrodzonej mocy lub jako znak od Boga (encyklopedia PWN), zazwyczaj łączymy to pojęcie z religią, ale nie tylko. Mamy przecież siedem a...

W 1931 r. amerykański pisarz historyk John Adams zwerbalizował określenie „american dream”. Obrazowało ono marzenie o miejscu na ziemi, w którym życie jest lepsze, bogatsze dla wszystkich bez względu na uwarunkowania, jakie stwarza nam los. To...

Przyjmuje się, że czas ma stałą prędkość (przynajmniej na ziemi), jednak - mimo wszystko - zdarzają się różne anomalie, które Stanisław Lem określał jako światy równoległe. Znikają tam przedmioty, których szukamy bezskutecznie, a te po chwili...

„Panaceum” rozmawia z lek. Małgorzatą Sokalszczuk z Oddziału Medycyny Paliatywnej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi, kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu