Pogoda może oznaczać stan atmosfery, stan ducha, a nawet koniunkturę gospodarczą. W ujęciu meteorologicznym definiowana jest wieloma czynnikami: temperaturą, ciśnieniem, wilgotnością powietrza, zachmurzeniem, rodzajem i kierunkiem wiatru itp....

Niezmiennym atrybutem zimy w naszej szerokości geograficznej jest mróz i śnieg, chociaż w ostatnich latach występują jakby później i z mniejszym nasileniem. Współczesne technologie pozwalają tym niektórym jej brakom zaradzić.

Różnica miedzy tytułowymi pojęciami, z pozoru o zbliżonym znaczeniu, jest zasadnicza. Tradycja to nie tylko „dobre imię dla dziewczynki” („Miś” 1980, S. Bareja).

Wśród wielu stworzeń na ziemi są takie, których cechą charakterystyczną jest przystosowanie się do warunków środowiska. Takie przystosowanie znane jest jako zjawisko mimikry. Przykładem jest kret - ma walcowate ciałko, śliskie futerko, oczy...

Prawo w ogólnym pojęciu jest to system spójnych, skodyfikowanych norm i zasad postępowania, porządkujący działanie państwa. Jego respektowanie obowiązuje członków społeczeństwa, jest stosowane przez organy władzy, a jego przestrzeganie wymagane,...

Podstawowym pojęciem w geometrii jest punkt. Euklides, grecki matematyk (365-300 p.n.e.), określał go jako element niepodzielny i bezwymiarowy (w przestrzeni euklidesowej). W przestrzeni kartezjańskiej (Kartezjusz - Rene Descartes, francuski...

Lato wydaje się być najlepszym okresem do obserwacji przyrody. W świecie zwierząt niejednokrotnie możemy dostrzec lustrzane odbicia człowieczej rzeczywistości. Czynimy tak na co dzień, mówiąc: sprytny jak lis, wierny jak pies, głupi jak osioł itp...

Od pokoleń ludzie marzyli o lataniu. W starożytnej Grecji Dedal i Ikar latali na skrzydłach z ptasich piór, w Chinach cesarz Szun na latających smokach, w Persji na dywanie latał król Salamon. Warto też wspomnieć, że już w 1648 r. Tytus Boratyni...