W latach mojej młodości wszystko było proste. Szkoła była szkołą, głównie od nauczania i wychowywania. Nauka obowiązywała przez sześć dni w tygodniu, przez dziesięć miesięcy w roku. Program nauczania był realizowany bez nadzwyczajnych zmian i...

Z uwagą słucham dyskusji, jaka rozgorzała w mediach i na internetowych formach na temat sporu między Piotrem Magdziarzem z Formedis Medical Management oraz wiceministrem zdrowia Sławomirem Gadomskim, dotyczącym sposobu obliczania finansowania...

„Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczenie do krytyki, panie, tu nikomu tak nie podoba się. Tak więc z punktu, mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i...

Atrybutem wiarygodności i mocy prawnej jest pieczęć. Stanowi ona znak rozpoznawczy i jest swojego rodzaju świadectwem własności. Może być atrybutem osoby fizycznej (np. Bulla Papieska) lub osoby prawnej (np. pieczęć urzędowa). Wzory pieczęci, a...

W 2014 r. na ekrany kin wszedł biograficzny film o prof. Zbigniewie Relidze pt. „Bogowie”. Pierwszy raz oglądałam go w autokarze, wracając z innymi, w większości młodymi lekarzami, z wyjazdu narciarskiego „Snowmed”. Zrobił on wówczas na...

Patrząc na średnią wieku czynnych zawodowo lekarzy w Polsce nie można nie zauważyć, że wielu z nich ma przemyślenia zestawiające obecny stan ochrony zdrowia ze stanem, jaki zastali zasilając szeregi korporacji.

Jest niedzielny wieczór, 14 kwietnia, jesteśmy już po naszym Okręgowym Zjeździe Lekarskim, jednym z najważniejszych dni w roku w życiu każdego samorządu. Nie tylko Koledzy i Koleżanki recenzują naszą dotychczasową pracę, ale także wyrażają swoje...

Od zakończenia protestu opt-outowego minął ponad rok. Przez ten czas środowisko lekarskie podejmowało próby współpracy z Ministerstwem Zdrowia i rządem, ale niestety były one bezowocne. Na spotkaniach z nami urzędnicy tłumaczą się, że brak...