Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 r., poz. 816). Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian, które dotykają również lekarzy i lekarzy dentystów,...

Do lek. Małgorzaty Zatke - Witkowskiej, Przewodniczącej Zarządu Regionu Łódzkiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Od dłuższego czasu przymierzałem się do napisania tego tekstu. Wielokrotnie zastanawiałem się, jak ująć w ograniczoną ilość słów wszystkie najważniejsze myśli, które chciałbym przekazać, nie tracąc przy tym na formie i sensie.

Naczelna Rada Lekarska, na posiedzeniu 22 marca br., wyraziła stanowczy sprzeciw wobec braku realizacji większości zapisów porozumienia z 8 lutego 2018 r., zawartego pomiędzy ministrem zdrowia oraz Porozumieniem Rezyden-tów OZZL.

W województwie łódzkim, podobnie jak w całej Polsce, ruszyła kampania społeczna pod hasłem: „SOR (RY)! TU RATUJE SIĘ ŻYCIE. Nie odbieraj innym szansy”. Akcja skierowana jest do pacjentów i ma na celu uzmysłowienie im, że zgłaszanie się na SOR z...

„Panaceum” rozmawia z dr n. med. Aleksandrą Palatyńską - Ulatowską,
p.o. kierownika Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Droga Redakcjo, Szanowne Koleżanki i Koledzy. Czekam na coś, co nareszcie odmieni los. Może być zawał, choć w dzisiejszym świecie nawet to nie gwarantuje istotnej poprawy. Chyba, że wybiorę się akurat na konferencję kardiologiczną. Jak opowiada...

Jest niedzielny wieczór, 14 kwietnia, jesteśmy już po naszym Okręgowym Zjeździe Lekarskim, jednym z najważniejszych dni w roku w życiu każdego samorządu. Nie tylko Koledzy i Koleżanki recenzują naszą dotychczasową pracę, ale także wyrażają swoje...