Istnieją pojęcia, których znaczenia na co dzień wydają się być oczywiste i rzadko stanowią przedmiot naszych rozmyślań. Należą do nich m.in. takie pojęcia, jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, które definiować można jako zbiory zdarzeń w...

Na łamach naszego pisma możecie Państwo przeczytać o zorganizowanej przez łódzką Izbę Lekarską opiece nad dziećmi lekarzy na czas strajku nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Codziennie w wybranej przez nas placówce pod nazwą „UFOlandia” z...

Gdy w okresie rozkwitu „ludowej demokracji” budowano w Polsce osiedla blokowisk (w których skład wchodzą m.in. dziesięciopiętrowce, szumnie zwane wieżowcami), planowano ich istnienie na czterdzieści, bądź pięćdziesiąt lat

Słowo zjazd - poza innymi, licznymi znaczeniami, które należą do pierwotnych - określa gremialne przybycie w jedno miejsce osób powiązanych przynależnością, zainteresowaniami oraz innymi okolicznościami, które można mnożyć.

Gdyby spróbować zdefiniować Lean Manufacturing w jednym zdaniu to byłoby to „eliminowanie marnotrawstwa". Marnotrawstwo (z języka japońskiego MUDA) jest względnie proste do zidentyfikowania w organizacji (opisane bliżej w Panaceum online...

Witaj Majowa Jutrzenko ! Pierwsze słowa tej dawnej polskiej pieśni patriotycznej zna chyba prawie każdy Polak. Pieśń jest dość długa, ma wiele zwrotek i nawet zmienny refren, Warto jest ją bliżej poznać i przeanalizować choćby początek, bo nie...

Wokół projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza opracowanego przez Jarosława Bilińskiego – ministerialne „korekty”.

INTERPRETACJE i PROPOZYCJE, które mogą się okazać przydatne lub nie, ale to tylko pod rozwagę.