„Panaceum” rozmawia z Samią Al - Hameri, magistrem farmacji, doradcą medycznym Spectrum Cannabis Polska sp. z o.o. Spectrum Cannabis Polska jest spółką należącą do międzynarodowej firmy, która prowadzi działalność naukowo-badawczą w sektorze...

Z początkiem roku pojawiła się nowa, obowiązkowa dla każdego lekarza stomatologa pozycja pt. „Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w...

Pani Barbara (imię zmienione) przepracowała całe swoje lekarskie życie zawodowe jako pediatra. Zawsze niezwykle oddana małym pacjentom, bywało że dyżurowała prawie non-stop, pełniła rolę między innymi ordynatorki i kierowniczki przychodni....

Jak zapewne zdążyli już Państwo zauważyć, oddajemy w Państwa ręce „Panaceum” w nowym, odświeżonym wydaniu. Mamy nadzieję, że bardziej przejrzystym i przyjaznym Czytelnikowi.

Idąc za unijnymi normami w kwestii podziałów płciowych, słowo rok - przyjmując ujęcie gramatyczne - jest rodzaju męskiego, ale już nazwy pór roku: wiosna, lato, jesień, zima - są rodzaju żeńskiego.