Trauma – termin używany w psychologii i psychiatrii jako określenie urazu psychicznego, związanego z zagrożeniem zdrowia lub życia, spowodowanego gwałtownym i przykrym przeżyciem. Słowo to, prawdopodobnie z powodu szczególnego nagromadzenia...

Zginął Człowiek. To wielka tragedia, z którą przychodzi się zmierzyć. Nie ma dostatecznie wielkich słów, by wyrazić jej ogrom. To nigdy nie powinno mieć miejsca!

Zespół do spraw zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy powstał na mocy podpisanego porozumienia z Ministerstwem Zdrowia po zakończeniu akcji wypowiadania opt-out. Na jego czele stanął dr Jarosław Biliński. W jego składzie znaleźli się między...

Publikujemy Listy Czytelników nadesłane do Redakcji po wydaniu 12 numeru Panaceum. - SŁOWO

„Panaceum” rozmawia z lek. Mateuszem Kowalczykiem, doktorantem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi na temat zjawiska wypalenia zawodowego wśród lekarzy, a także o planach...

Podsekretarz stanu - Zbigniew Król, w imieniu ministra zdrowia, w dniu 27 listopada 2018 r. odpowiedział pisemnie na interpelację nr 27032 posła na sejm RP, Grzegorza Furgo , w sprawie separatorów amalgamatu (ASG.070.6.2018.). W liście wyjaśnia...

W Sali Rycerskiej łódzkiego Garnizonowego Klubu Oficerskiego, 9 października bieżącego roku, doszło do spotkania kilkudziesięciu Kolegów, którzy przed sześćdziesięciu laty rozpoczynali studia na nowo utworzonej w 1958 r. Wojskowej Akademii...

Kłaniam się pięknie Szanownym Czytelnikom (jeśli jeszcze tacy są) i już na początku uprzejmie informuję, że nie będzie relacji z debaty, zapowiadanej w listopadowym numerze naszego pisma, ponieważ żadne „spotkanie” (jak to po swojemu...