Patrząc na średnią wieku czynnych zawodowo lekarzy w Polsce nie można nie zauważyć, że wielu z nich ma przemyślenia zestawiające obecny stan ochrony zdrowia ze stanem, jaki zastali zasilając szeregi korporacji.

Jest niedzielny wieczór, 14 kwietnia, jesteśmy już po naszym Okręgowym Zjeździe Lekarskim, jednym z najważniejszych dni w roku w życiu każdego samorządu. Nie tylko Koledzy i Koleżanki recenzują naszą dotychczasową pracę, ale także wyrażają swoje...

Od zakończenia protestu opt-outowego minął ponad rok. Przez ten czas środowisko lekarskie podejmowało próby współpracy z Ministerstwem Zdrowia i rządem, ale niestety były one bezowocne. Na spotkaniach z nami urzędnicy tłumaczą się, że brak...

„Panaceum” rozmawia z Samią Al - Hameri, magistrem farmacji, doradcą medycznym Spectrum Cannabis Polska sp. z o.o. Spectrum Cannabis Polska jest spółką należącą do międzynarodowej firmy, która prowadzi działalność naukowo-badawczą w sektorze...

Z początkiem roku pojawiła się nowa, obowiązkowa dla każdego lekarza stomatologa pozycja pt. „Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w...

Pani Barbara (imię zmienione) przepracowała całe swoje lekarskie życie zawodowe jako pediatra. Zawsze niezwykle oddana małym pacjentom, bywało że dyżurowała prawie non-stop, pełniła rolę między innymi ordynatorki i kierowniczki przychodni....

Moja Dobrotliwa Redakcjo,
Szanowne Koleżanki i Koledzy