Jak zapewne zdążyli już Państwo zauważyć, oddajemy w Państwa ręce „Panaceum” w nowym, odświeżonym wydaniu. Mamy nadzieję, że bardziej przejrzystym i przyjaznym Czytelnikowi.

Idąc za unijnymi normami w kwestii podziałów płciowych, słowo rok - przyjmując ujęcie gramatyczne - jest rodzaju męskiego, ale już nazwy pór roku: wiosna, lato, jesień, zima - są rodzaju żeńskiego.

Trauma – termin używany w psychologii i psychiatrii jako określenie urazu psychicznego, związanego z zagrożeniem zdrowia lub życia, spowodowanego gwałtownym i przykrym przeżyciem. Słowo to, prawdopodobnie z powodu szczególnego nagromadzenia...

Zginął Człowiek. To wielka tragedia, z którą przychodzi się zmierzyć. Nie ma dostatecznie wielkich słów, by wyrazić jej ogrom. To nigdy nie powinno mieć miejsca!

Zespół do spraw zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy powstał na mocy podpisanego porozumienia z Ministerstwem Zdrowia po zakończeniu akcji wypowiadania opt-out. Na jego czele stanął dr Jarosław Biliński. W jego składzie znaleźli się między...

Publikujemy Listy Czytelników nadesłane do Redakcji po wydaniu 12 numeru Panaceum. - SŁOWO

„Panaceum” rozmawia z lek. Mateuszem Kowalczykiem, doktorantem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi na temat zjawiska wypalenia zawodowego wśród lekarzy, a także o planach...