Data dodania: 7-04-2016


Ośrodek Historyczny przy NIL już działa

Eskulap i Klio w służbie pamięci. Medicina curat, historia docet – oto najkrótsze porównanie medycyny i historii. A historia medycyny? Gdzie jest dla niej miejsce we współczesnej, śmiało można rzec, odhumanizowanej medycynie? Czy jest jeszcze komukolwiek potrzebna? Ostatnie lata nie były dla niej łatwe. Spychana na margines w uniwersyteckim kształceniu lekarzy, traktowana co najwyżej jako zbiór ciekawostek na temat przeszłości, zapraszana na salony nauki tylko wówczas, by odegrać rolę dekoracji - czeka na swój czas, by rozkwitnąć.

Na szczęście nie jest to oczekiwanie w kącie, z nadzieją na cudowne odkrycie, ale mozolna praca u podstaw lekarzy-pasjonatów historii medycyny, w której więcej jest pozytywizmu, niż romantyzmu. Praca nad budowaniem wizerunku historii medycyny jako dziedziny nauki, jako przedmiotu kształtującego humanistyczny sposób myślenia o zawodzie lekarza, jako dziedziny zbliżającej lekarzy niezależnie od specjalności czy poglądów politycznych. I wydaje się, że zaczyna być ona dostrzegana, przynajmniej przez samorząd lekarski.

Za wyraz tego można uznać powstanie Ośrodka Historycznego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej i powołanie uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 grudnia 2015 r. Rady tego Ośrodka. Kierownikiem Ośrodka został dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – okulista, historyk medycyny, redaktor „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” -  najstarszego polskiego czasopisma naukowego z historii medycyny. W skład Rady weszło ośmiu lekarzy – przedstawicieli okręgowych izb lekarskich, w tym niżej podpisana reprezentantka OIL w Łodzi, będąca jednocześnie przewodniczącą Sekcji Historyczno-Medycznej Izby naszej Izby.

Pierwsze, organizacyjne i zapoznawcze spotkanie Rada Ośrodka ma już za sobą – odbyło się ono 26 lutego br. w siedzibie NIL w Warszawie. Okazało się, ku zadowoleniu członków Rady, iż niektóre izby na polu historyczno-medycznym mają się już czym pochwalić. Główny nurt działań dotyczy przywracania pamięci o zapomnianych, ale niezwykle ciekawych postaciach lekarzy zasłużonych nie tylko dla medycyny, ale i kultury polskiej, czy wręcz – poprzez swoją działalność społeczno-polityczną – dla polskiej historii. Wydaje się też, że ten kierunek historycznej aktywności będzie dominował także w pracach Ośrodka.

Obecnie ustalany jest plan zadań. Jednym z możliwych kierunków działalności może być udział w pracach nad Encyklopedią Medyków Powstania Warszawskiego - projektu, zainicjowanego kilka lat temu przez Zyg­munta Bohdanowicz-Kościelskiego (link do strony tutaj: http://lekarzepowstania.pl/). Szczegóły tego przedsięwzięcia zostały przedstawione tego samego dnia w NIL, na spotkaniu z udziałem przedstawicieli wielu instytucji publicznych, w tym m.in. Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Medycyny w Warszawie. Wówczas też pojawiła się propozycja nieco innego ujęcia zagadnienia, tj. zbierania materiałów nie tylko o lekarzach-powstańcach, ale o lekarzach-żołnierzach Armii Krajowej. Decyzja, czy Ośrodek włączy się w te działania i w jakim zakresie - zapadnie w najbliższym czasie.

Pojawiły się też inne pomysły, m.in. idea badań nad historią polskich lekarzy emigracyjnych. W każdym razie możliwości jest wiele i wiele jeszcze do zbadania. Już teraz zachęcam Koleżanki i Kolegów lekarzy do kontaktu i włączenia się w inicjatywy historyczno-medyczne naszej łódzkiej Izby Lekarskiej, a także Ośrodka Historycznego przy NIL.