P A N A C E U M

czerwiec 2012Tytuł felietonu „Od redakcji”, jaki ukazał się w poprzednim numerze „Panaceum”, można uznać za proroczy. Niestety, nie doszło do porozumienia między prezesem NFZ a przedstawicielami lekarskiego samorządu i związku zawodowego oraz innymi organizacjami zrzeszającymi lekarzy. Szykuje się kolejny protest receptowy – o czym piszemy na s. 7 naszego pisma. Przepisom dotyczącym wystawiania recept refundowanych poświęcamy również wiele miejsca w części zatytułowanej „Bliżej prawa” (s. 15), a poniżej prezentujemy plakat, jaki opracowany został staraniem naszej Izby w celu poinformowania społeczeństwa woj. łódzkiego, że lekarze protestują przeciwko nakładaniu na nich przez NFZ drakońskich kar za „błędne” wypisywanie recept, nie tylko broniąc własnego interesu, ale również mając na uwadze dobro pacjentów.

Skoro tyle poświęcamy miejsca sprawom recept refundowanych, dziwić może fakt, że nasza okładka nie jest tematycznie z tym zagadnieniem związana. A to dlatego, że sporo miejsca w tym wydaniu „Panaceum” poświęcamy również problemom, jakie dotykają wyższego szkolnictwa akademickiego, zwłaszcza medycznego. Rozmawiamy o nich z rektorem łódzkiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Pawłem Górskim, który wybrany został właśnie na drugą kadencję „rektorowania” (s. 4). Informujemy o tym z satysfakcją, podobnie jak o fakcie, że nasz UMed „zwyżkuje” ostatnio w różnych rankingach uczelnianych. Smuci natomiast fakt, że przepisy prawa stanowionego ostatnio w kwestiach dotyczących kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, jak i funkcjonowania szpitali klinicznych – nie są przyjazne dla uczelni medycznych.

Do tematyki związanej ze szkolnictwem szczebla akademickiego wpisuje się tekst naszej eseistki Barbary Szeffer-Marcinkowskiej, która nawiązuje do toczącej się ostatnio w mediach dyskusji pod hasłem „Świat nam ucieka” (s. 20). Niski poziom dydaktyki w naszych uczelniach wyższych powoduje, że coraz częściej opuszczają je „wykształceni bezrobotni” – na szczęście nie grozi to absolwentom łódzkiego Uniwersytetu Medycznego…