P A N A C E U M

wrzesień 2015Wiodącym tematem tego numeru „Panaceum” – co nietrudno odgadnąć, oglądając jego okładkę – jest pediatria. Specjalizacja, która przeżywa obecnie ogromny kryzys i to nie od dzisiaj, i nie tylko w województwie łódzkim. Na braki kadrowo-lokalowe w tym ostatnim, zwłaszcza w terenie, nakłada się jednak dodatkowo reorganizacja jednego z dwóch szpitali w Łodzi, jednocześnie placówki naukowo-dydaktycznej łódzkiego Uniwersytetu Medycznego – USK nr 4 im. M. Konopnickiej.

O zmianach wprowadzanych w szpitalu przy ul. Spornej i podjęciu decyzji o włączeniu go do Centralnego Szpitala Klinicznego – Instytutu Stomatologii można przeczytać w dwóch wywiadach. Jeden został przeprowadzony z byłym już dyrektorem „Konopnickiej” – prof. dr. hab. n. med. Jerzym Stańczykiem, drugi – z nową p.o. dyrektora tej placówki, a jednocześnie dyrektor CSK-IS – dr n. med. Moniką Domarecką. Uzupełniając temat pediatryczny, dodajmy, że w sprawach opieki nad dziećmi w powiatach wypowiada się na naszych łamach dr n. med. Waldemar Grabowski, a w kwestiach dotyczących przeprowadzania eksperymentalnych terapii u dzieci – w kontekście leczenia ich preparatami z konopi w Centrum Zdrowia Dziecka – prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Małafiej.

Ale to niejedyne tematy, który mogą budzić zainteresowanie naszych Czytelników. Inny – tylko ledwie zaznaczony na łamach, ale bardziej bulwersujący – to tajemnica lekarska, a w zasadzie próba zamachu na nią – o czym w relacji z wrześniowego posiedzenia Delegatury Łódzkiej OIL, gdzie zagadnienie to było poruszane. Natomiast na stronach Biuletynu ORL można się zapoznać ze wspólnym stanowiskiem Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, podjętym w tej niepokojącej kwestii.

Do spraw związanych z tajemnicą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów zapewne powrócimy, tym bardziej że zanim ten numer „Panaceum” dotrze do Państwa rąk, będziecie mogli (jeśli tylko media zechcą się tym zainteresować?) zapoznać się z apelem do ministra zdrowia, jaki przyjęło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na swym posiedzeniu 18 września (piątek) w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia tajemnicy lekarskiej należytej ochrony. Niestety, nie dysponujemy jego tekstem, gdyż okryto go… tajemnicą, do 23 września (czwartek), kiedy to ma zostać zaprezentowany na konferencji prasowej w siedzibie NIL pt. „Stop nadużyciom w dostępie do tajemnic Polaków”. Może ten PR-owski zabieg z utajnieniem apelu prawie na tydzień, ma za zadanie przyciągnięcie do siedziby NIL „umierających z ciekawości” przedstawicieli mediów?

I pozwalam sobie zwrócić uwagę naszych Czytelników na jeszcze jeden tekst. Jest nim informacja o organizowanym staraniem naszej Izby spotkaniu z okazji siedemdziesięciolecia łódzkiej medycyny akademickiej, która narodziła się wraz z powołaniem do życia w 1945 r. Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Wszystkich serdecznie zapraszam na ten „wspominkowy wieczór” (szczegóły na s. 3) w imieniu organizatorów, a także własnym.