P A N A C E U M

listopad 2015W siedzibie OIL w Łodzi, 11 października, odbyło się wyjątkowe, wspominkowe spotkanie, z udziałem profesorów, wykładowców i studentów łódzkiej „szkoły medycznej”, która obchodziła właśnie siedemdziesiątą rocznicę narodzin. Bo chociaż Akademia Medyczna w naszym mieście powstała dopiero w 1950 r., to jej korzenie sięgają pięciu lat wstecz, kiedy na Uniwersytecie Łódzkim zorganizowano wydziały medyczne, w tym Wydział Lekarski, z oddziałem stomatologicznym. Ten refleksyjny wieczór, nie pozbawiony jednakże nutek humoru, opisujemy na s. 14 bieżącego „Panaceum” w artykule pt. „Dawnych wspomnień czar”.

Jednak nie sprawy przeszłości medycyny znalazły się na tzw. czołówce listopadowego numeru naszego pisma, tylko współczesna problematyka stomatologiczna, a to z tej racji, że 25–27 września odbyły się – jak zwykle jesienią – 6. Łódzkie Spotkania Stomatologiczne, które zgromadziły czterystu trzydziestu kursantów i zaproszonych gości. Konferencję szkoleniowo-integracyjną, która stała się wizytówką naszej OIL na arenie kraju, można śmiało nazwać świętem łódzkich lekarzy dentystów.

Uzupełnieniem tematyki dentystycznej w tym wydaniu „Panaceum” są dwa artykuły poświęcone próchnicy, która wciąż dotyka zdecydowaną większość mieszkańców naszego kraju, w tym nawet maluchy w wieku przedszkolnym. Przedstawione dane epidemiologiczne są zatrważające. Tymczasem, jak można przeczytać w jednym ze wspomnianych artykułów: „Próchnica jest zbiorem wspólnym dla czterech czynników: bakterii, węglowodanów, higieny i podatności tkanek zębów. Jeśli zadziałamy na któryś z nich, nie będziemy mieli z nią do czynienia”.

Zapraszam do lektury.