P A N A C E U M

marzec 2015Od początku 2015 r. trwa wdrażanie przepisów tzw. pakietu onkologicznego. Przepisy te, przygotowane pospiesznie, bez liczenia się z opinią samorządu zawodowego lekarzy, lekarskich towarzystw naukowych, wielu ekspertów oraz innych organizacji reprezentu­jących uczestników systemu ochrony zdrowia, zaburzyły proces leczenia pacjentów onkologicznych, ograniczając innym chorym dostęp do świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Od początku krytycznie nastawiony do tych zmian samorząd lekarski, obser­wując teraz chaos towarzyszący ich wprowadzaniu, podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu z Konstytucją RP.

„Pakietem” żyją praktycznie wszyscy lekarze, którym bezpo­średnio przyszło go realizować (ale nie tylko oni) – nic dziwnego zatem, że ten temat dominuje w tym numerze „Panaceum”. Kore­sponduje z nim również wywiad, jaki przeprowadziliśmy z leka­rzem medycyny paliatywnej – Małgorzatą Sokalszczuk na temat kontrowersji wokół leczenia bólu w Polsce.

A poza tym – jak zwykle – wiele innych, ciekawych artykułów i informacji.

 

Redakcja Panaceum zaprasza do lektury.