P A N A C E U M

czerwiec - lipiec 2015Zbliżają się wakacje, więc ten numer „Panaceum” ma podwójną numerację i liczy więcej niż zwykle stron, w sumie – razem z okładkami – pięćdziesiąt sześć. Jest obszerniejszy głównie dlatego, że ostatnio wiele się działo zarówno w życiu samorządu lekarskiego, jak również w lekarskim środowisku naszego województwa.

Jedną z takich spraw samorządowych, godnych odnotowania była konferencja zorganizowana w Gdańsku w ostatni weekend maja, która zgromadziła znaczną liczbę działaczy izbowych, a także osób z nimi związanych. Dyskutowano nad poprawą wizerunku lekarzy w mediach, problemami i przyszłością młodych medyków, polityką informacyjną samorządu, a także prawem medycznym. Szerzej o konferencji piszemy na s. 9.

Z kolei z lokalnych spraw naszego środowiska nie mogliśmy pominąć milczeniem wydarzeń, których bohaterem stał się nie po raz pierwszy szpital w Tomaszowie Mazowieckim, działający od ponad pięciu lat pod szyldem Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ta skomercjalizowana w ramach „planu B” lecznica, mająca być sztandarowym przykładem na to, że szpitale mogą prowadzić działalność z zyskiem, nagle znów zaczęła się zadłużać, a winą za to obarcza się… lekarzy. Jak to się stało? – o tym w reportażu na s. 5, a także komentarzach zamieszczonych na koniec.

Nie sposób zapowiedzieć wszystkich ciekawych artykułów, znajdujących się w tym numerze „Panaceum”, na koniec tylko jeszcze dwie informacje z ostatniej chwili, które choć zapewne nie umknęły uwadze naszych Czytelników, to jednak nie można pominąć ich milczeniem. Otóż zwany „niezatapialnym”, a jednocześnie oceniany jako najgorszy w ostatnim dwudziestopięcioleciu, szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz doczekał się dymisji. Nowym ministrem został cieszący się wielkim autorytetem prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, uczeń prof. Zbigniewa Religi. Szkoda, że tak późno…

I tym optymistycznym, przedwakacyjnym akcentem kończę, jednocześnie informując, że kolejny numer „Panaceum” ukaże się dopiero w końcu sierpnia.