Fabian Obzejta

Dr Fabian Obzejta jest publicystą "Panaceum", biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Dr Obzejta jest członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Fabian Obzejta jest onkologiem.


Publikacje autora:

Refleksja kopertowa

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki stwierdził, że poza pełnieniem funkcji marszałka jest lekarzem. Dlatego też pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju rozpoczął od spotkania z Naczelną Izbą Lekarską....

Alfabet Fabiana Xanax, TVN, guality

Alfabet polski, abecadło (dawniej: obiecadło) składa się obecnie z trzydziestu dwóch liter, z czego dziewięć ma znaki diakrytyczne ( ogonek, kreskę lub kropkę. X, V i Q nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu i występują w zasadzie...

Alfabet Fabiana Żaba

Ministerstwo Zdrowia powstało po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. i nosiło nazwę: Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. W II i III Rzeczypospolitej, czy PRL, niezależnie od nazwy (która się...

Alfabet Fabiana: Zjazd

Słowo zjazd - poza innymi, licznymi znaczeniami, które należą do pierwotnych - określa gremialne przybycie w jedno miejsce osób powiązanych przynależnością, zainteresowaniami oraz innymi okolicznościami, które można...

Z listów do redakcji: Oczywistość wcale nie oczywista

Z dużą satysfakcją odnotowałem reakcję Komisji Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi na list otwarty Związku Zawodowego Pracowników Szpitala im. M. Kopernika, dotyczący m.in. pogotowia strajkowego w tej placówce, spowodowanego przewlekłością...

Alfabet Fabiana Wyobraźnia

Patrząc na średnią wieku czynnych zawodowo lekarzy w Polsce nie można nie zauważyć, że wielu z nich ma przemyślenia zestawiające obecny stan ochrony zdrowia ze stanem, jaki zastali zasilając szeregi...

Alfabet Fabiana: Trauma

Trauma – termin używany w psychologii i psychiatrii jako określenie urazu psychicznego, związanego z zagrożeniem zdrowia lub życia, spowodowanego gwałtownym i przykrym przeżyciem. Słowo to, prawdopodobnie z powodu szczególnego...

Alfabet Fabiana Razem

Razem to słowo, a w zasadzie przysłówek, który po rozwinięciu wskazuje, że wspólnie można więcej, lepiej i...

Alfabet Fabiana - Płoty

Jak Polska długa i szeroka, cała podzielona jest płotami - są drewniane, z siatki i betonowe, zależnie od inwencji i zamożności naszych rodaków, która nie ma sobie równych. Śpiewaną u schyłku poprzedniego systemu ustrojowego piosenkę...

Alfabet Fabiana: Nadzieja

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy jest już historią, chociaż nadal trwają związane z nim rozdania i ruchy personalne. Nadzieja, że delegacja ponad czterystu przedstawicieli naszego środowiska wyszła naprzeciw oczekiwaniom polskich lekarzy, których...