Fabian Obzejta

Dr Fabian Obzejta jest publicystą "Panaceum", biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Dr Obzejta jest członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Fabian Obzejta jest onkologiem.


Publikacje autora:

Alfabet Fabiana: Trauma

Trauma – termin używany w psychologii i psychiatrii jako określenie urazu psychicznego, związanego z zagrożeniem zdrowia lub życia, spowodowanego gwałtownym i przykrym przeżyciem. Słowo to, prawdopodobnie z powodu szczególnego...

Alfabet Fabiana Razem

Razem to słowo, a w zasadzie przysłówek, który po rozwinięciu wskazuje, że wspólnie można więcej, lepiej i...

Alfabet Fabiana - Płoty

Jak Polska długa i szeroka, cała podzielona jest płotami - są drewniane, z siatki i betonowe, zależnie od inwencji i zamożności naszych rodaków, która nie ma sobie równych. Śpiewaną u schyłku poprzedniego systemu ustrojowego piosenkę...

Alfabet Fabiana: Nadzieja

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy jest już historią, chociaż nadal trwają związane z nim rozdania i ruchy personalne. Nadzieja, że delegacja ponad czterystu przedstawicieli naszego środowiska wyszła naprzeciw oczekiwaniom polskich lekarzy, których...

Alfabet Fabiana: Łgarstwo

Łgarstwo to słowo posiadające w języku polskim trzysta trzydzieści dziewięć synonimów. Synonimy te są dość powszechnie używane w obrocie medialnym, poczynając od łagodnych, takich jak kłamstwo czy nieszczerość, poprzez mocniejsze,...

Alfabet Fabiana: Logika

Słownik Języka Polskiego PWN pod hasłem „logika” podaje trzy znaczenia tego pojęcia:1) nauka z dziedziny filozofii, zajmująca się znajdowaniem praw rządzących ludzkim rozumowaniem i wnioskowaniem (w węższym znaczeniu: logika formalna);...

Alfabet Fabiana: Kapitał

Kapitał to termin z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczający zasoby trwałe (majątek, środki, aktywa). W klasycznej ekonomii, termin ten jest uważany za jeden z głównych czynników produkcji, obok pracy i ziemi. Jak w świetle tej...

Alfabet Fabiana: Jad

Jad jest to silna toksyczna wydzielina niektórych zwierząt, wytwarzana przez nie w celu odstraszenia, paraliżowania lub uśmiercania innych zwierząt. Jadem bywają toksyny wytwarzane przez drobnoustroje i rośliny, np. jad kiełbasiany,...

Alfabet Fabiana: Idea

Idea to jedno z głównych pojęć filozoficznych. Wprowadzone przez Platona, rozumiane było przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. Byt samoistny, idealny, wieczny i niezmienny. Obok tej platońskiej definicji...

Alfabet Fabiana: Higiena

Higiena (gr. hygeinos – leczniczy) jest to dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków do...