Fabian Obzejta

Dr Fabian Obzejta jest publicystą "Panaceum", biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Dr Obzejta jest członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Fabian Obzejta jest onkologiem.


Publikacje autora:

Alfabet Fabiana: Logika

Słownik Języka Polskiego PWN pod hasłem „logika” podaje trzy znaczenia tego pojęcia:1) nauka z dziedziny filozofii, zajmująca się znajdowaniem praw rządzących ludzkim rozumowaniem i wnioskowaniem (w węższym znaczeniu: logika formalna);...

Alfabet Fabiana: Kapitał

Kapitał to termin z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczający zasoby trwałe (majątek, środki, aktywa). W klasycznej ekonomii, termin ten jest uważany za jeden z głównych czynników produkcji, obok pracy i ziemi. Jak w świetle tej...

Alfabet Fabiana: Jad

Jad jest to silna toksyczna wydzielina niektórych zwierząt, wytwarzana przez nie w celu odstraszenia, paraliżowania lub uśmiercania innych zwierząt. Jadem bywają toksyny wytwarzane przez drobnoustroje i rośliny, np. jad kiełbasiany,...

Alfabet Fabiana: Idea

Idea to jedno z głównych pojęć filozoficznych. Wprowadzone przez Platona, rozumiane było przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. Byt samoistny, idealny, wieczny i niezmienny. Obok tej platońskiej definicji...

Alfabet Fabiana: Higiena

Higiena (gr. hygeinos – leczniczy) jest to dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków do...

Alfabet Fabiana: Finanse

Tytułowym terminem określa się stosunki ekonomiczne, polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Finanse publiczne - a więc również te, z których korzysta szeroko pojęta ochrona zdrowia - obejmują zasoby...

Alfabet Fabiana: Gwałt

Za słownikiem języka polskiego: „gwałt jest to przemoc fizyczna utożsamiana ze zgwałceniem; przemoc o dużym natężeniu; gwałtowne, nagłe działanie” Zgwałceniem w kontekście seksualnym nazywamy zmuszenie drugiej osoby do obcowania...

Alfabet Fabiana: Etyka

Cytując za słownikiem PWN, bez zagłębiania się w uniwersyteckie podziały, etyka w sensie potocznym, to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym okresie przez jakąś zbiorowość społeczną. Normy te są punktem odniesienia dla oceny i...

Alfabet Fabiana Diagnoza...

Diagnoza wg. słownika PWN to: 1) rozpoznanie choroby, 2) ocena stanu czegoś , przedstawiona na podstawie badań i analiz. Punkt pierwszy: Diagnoza zamyka tzw. proces diagnostyczny. Nietrafna diagnoza może skutkować złym postępowaniem...

Alfabet Fabiana: Cel

W życiu każdego z nas był taki czas, kiedy wytyczaliśmy sobie cel: zostanę lekarzem. Działo się to zazwyczaj w wieku młodzieńczym i można iść o zakład, że znakomita większość późniejszych posiadaczy dyplomu lekarskiego nie powie,...