Fabian Obzejta

Dr Fabian Obzejta jest publicystą "Panaceum", biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Dr Obzejta jest członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Fabian Obzejta jest onkologiem.


Publikacje autora:

Alfabet Fabiana: Ból

Ból wg. Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu to subiektywnie przykre, negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające, pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich...

Alfabet Fabiana: Aborcja…

Hasło: „Nam nic nie jest obojętne” jest równie bezzasadne, jak wmawianie apolityczności stowarzyszeniom, korporacjom i innym takim! Póki życie trwa, nie ma obojętności i apolityczności. Obojętny obywatel to już jest jakaś polityczna...

Prowokacje: Marzenia, życzenia…

Odwieczne marzenia znajdują swoje odbicie w życzeniach świąteczno – noworocznych. Człowiek człowiekowi życzy dobrze, albo w ogóle nie życzy, gdyby miał życzyć źle. Szczególnie nie czyni tego wówczas, kiedy powszechna staje się...

Prowokacje… Strusia taktyka

Czy brak głosu samorządu lekarskiego w sprawach medycznych, które - czy nam się to podoba czy nie - wiążą się z etyką i światopoglądem, nie jest krótkowzroczną strusią taktyką? Pytanie to zadaje sobie wielu członków naszej...

Prowokacje: Wyszło szydło z worka

Rozmowy starszych lekarzy na temat tego, który z nich miał kiedyś gorzej, bo spędził w pracy większą część życia i marnie mu płacono, młodzi lekarze kwitują jako „gawędy z partyzantki”. Opowieści o kilkunastu dyżurach...

Prowokacje: Dorobkiewicz czy rentier?

Dorobkiewicz - słowo niejednoznaczne , o czym świadczy dwadzieścia jeden synonimów, od groszoroba zaczynając. Natomiast według Słownika Języka Polskiego to człowiek, który dorobił się majątku niekoniecznie ciężką pracą, lecz...

Prowokacje: Upadek etosu…

W datowanym na dzień 2 stycznia 2004 r. i dołączonym do Kodeksu Etyki Lekarskiej przekazie do koleżanek i kolegów, ówczesny prezes NRL Konstanty Radziwiłł nie miał wątpliwości, że czas na refleksję etyczną przy wykonywaniu zawodu...

Prowokacje. Psychostan i solidarność

Poczucie zagrożenia życia, zdrowia i bytu w ogarniętych wojną krajach powoduje migrację ludności. Z medycznego punktu widzenia podział imigrantów na uchodźców i ekonomicznych ma znaczenie drugorzędne, ponieważ i jedni, i drudzy to ludzie...

Prowokacje. Lekarze w polityce

Transformacja (z łac.) - przemiana , przekształcenie , przeobrażenie. Z jednej strony termin dość powszechnie używany, np. transformacja ustrojowa, z drugiej, gdy go połączymy z rozwojem - ewolucją, zwłaszcza w stosunku do grupy ssaków...

Prowokacje. Kapitał lekarzy

W licznych wywiadach na łamach pism różnych, aktualny minister zdrowia, nasz kolega lekarz - Konstanty Radziwiłł deklaruje, że ma odwagę i jest zdeterminowany, by dokonać zgodnych z programem Prawa i Sprawiedliwości zmian w ochronie...