Jerzy Ciesielski

Mecenas Jerzy Ciesielki jest wieloletnim publicystą pisma PANACEUM, gdzie publikuje felietony dotyczące problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza na podstawie spraw rozpoznawanych przez dyscyplinarny sąd lekarski.

W latach 1985-2004 współpracował z łódzką prasą regionalną: „Głos Robotniczy” „Głos Poranny”, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany” (do współpracy z „Expressem” powrócił w 2011 roku) publikując odpowiedzi na pytanie prawne czytelników i felietony o tematyce prawnej zebrane następnie w wydanym książkowym „W kobiecym stanie jestasz”, Wydawnictwa „Wing” w Łodzi, 1995.

W lokalnych stacjach radiowych – Radio Parada i Radio Łódź prowadził audycję „Co w prawie piszczy” oraz brał udział w programach popularyzujących prawo, a także przekazywał telefonicznie słuchaczom informacje prawne. Był najpierw współredaktorem, a następnie autorem „Kroniki” – pisma Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 

 

 

 


Publikacje autora:

Z lekarskiej wokandy: Temida pożąda Eskulapa

Eskulap w mitologii rzymskiej to bóg sztuki lekarskiej. Tak też żartobliwie mówimy współcześnie o lekarzu. Temida zaś to mityczna bogini grecka i uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Wymiar sprawiedliwości w znacznej...

Z lekarskiej wokandy: Koźli upór

W jednej ze swoich przypowieści Dobry Wojak Szwejk o przymiocie wierzyciela kapelana polowego Katza wyraził się w taki oto sposób: „Wytrwały jak niejaki Bouszek z Libni. Osiemnaście razy w ciągu jednego wieczora wyrzucili go u...

Z lekarskiej wokandy: Godności zawodu lekarskiego nie plamić

Doktor Kazimiera P. zatrudniona była w Zespole Poradni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dwóch stanowiskach: kierownika Poradni Kardiologicznej w wymiarze 3/4 etatu oraz w przychodni POZ jako starszy asystent w wymiarze 7/8...

Z lekarskiej wokandy: Aż nastąpiło przedawnienie

Zbigniew M., absolwent Uniwersytetu Medycznego, został zatrudniony poprzez jedną z agencji medycznych do pracy w placówkach leczniczych na terenie Wielkiej Brytanii. Pracując w jednym z londyńskich szpitali, kłócił się z innymi lekarzami,...

Jerzy Ciesielski: Terminowanie u mistrza

Sprawa poruszona w tym tekście, dla jego zrozumienia zwłaszcza przez autora - nie lekarza, wymagała sporządzenia słowniczka terminów medycznych: Parestezja (paraesthesiae) - inaczej czucie opaczne. Przykre wrażenie, najczęściej mrowienie,...

Jerzy Ciesielski: Cena „świętego spokoju lekarza”

O tym, że spędzanie urlopu na wiejskiej działce letniskowej może być niebezpieczne, zaświadcza opisany niżej przypadek. Jego przebieg najlepiej zilustruje przegląd „krok po kroku” dokumentacji medycznej, której sporządzenie było...

Jerzy Ciesielski: Paragraf rozprostowany… na wytrych

Kazimierz N. przeszedł na oddziale urologii zabieg nefrolitotomii przezskórnej (PCNL), co oznacza, że złogi kamienia nerkowego zostały u niego usunięte endoskopowo przez nakłucie nerki. Po dwudziestu sześciu dniach okazało się jednak, że...

Jerzy Ciesielski: Między wiarą, a rzeczywistością

Na oficjalnej stronie internetowej NZOZ Szpitala Powiatowego, zarządzanego przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o., pod wyróżnionym czerwonym kolorem słowem „misja” (z prawej strony na lewo) przesuwa się ujęty w cudzysłów komunikat:...

Jerzy Ciesielski: Medycyna sportowa

Przedsiębiorca - właściciel firmy budowlanej napisał do prokuratora trzy wnioski: - pierwszy - o ściganie sprawców napadu na jego syna Michała, lat piętnaście; - drugi - o wyciągnięcie konsekwencji wobec lekarza (nazwijmy go A), który...

Jerzy Ciesielski: Wizerunek na sprzedaż

Lekarz - członek jednej z okręgowych izb lekarskich wysłał do innej izby e-maila z informacją, że lekarka zrzeszona w tejże OIL występuje w reklamie preparatu firmy farmaceutycznej z użyciem swojego nazwiska i wizerunku. W mailu napisał:...