Joanna Barczykowska-Tchorzewska

Joanna Barczykowska-Tchorzewska jest rzecznikiem prasowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Joanna Barczykowska-Tchorzewska jest członkiem Komisji Informacyjno-Wydawnicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Jest redaktorem pisma PANACEUM, redaktorem strony internetowej www.oil.lodz.pl, a także serwisu internetowego PANACEUM

http://oil.lodz.pl

Publikacje autora:

Sukces Łódzkich Spotkań Stomatologicznych tkwi w połączeniu nauki i integracji

„Panaceum” rozmawia z Małgorzatą Lindorf, wiceprezes ds. stomatologii ORL w Łodzi i Jackiem Pypciem, byłym wieloletnim wiceprezesem ds. stomatologii ORL w Łodzi, twórcami i organizatorami Łódzkich Spotkań...

Manifestacja i… co dalej? Był a demonstracja, będzie wypowiadanie opt - out

Porozumienie minister zdrowia z rezydentami, podpisane w lutym minionego roku - to efekt poprzedniej akcji protestacyjnej lekarzy. Protest 2017 - 2018, który rozpoczęły manifestacje uliczne, przerodził się w wypowiadanie klauzuli...

Łodzią do słońca

Czerniak - najbardziej agresywny nowotwór...

Lekarze razem z pacjentami Łódź walczy z otyłością w społeczeństwie

Każdego roku, 22 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Otyłością. Z tej okazji, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Fundacja „Misja Medyczna”, która prowadziła w regionie łódzkim program zmiany jadłospisów w szkołach,...

Łódzka ORL walczyła o tę sprawę: Trombektomia mechaniczna także w Łodzi

Decyzją ministra zdrowia, Regionalny Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, został włączony do pilotażowego programu leczenia udarów metodą trombektomii...

Lista STU 2018: Najbardziej wpływowi w województwie łódzkim

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś znalazł się na pierwszym miejscu „Listy STU 2018” najbardziej wpływowych osobistości w polskiej medycynie. Taki jest werdykt kapituły konkursu, od szesnastu lat...

W „kleszczach” triady objawów wypalenia zawodowego

„Panaceum” rozmawia z lek. Mateuszem Kowalczykiem, doktorantem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi na temat zjawiska wypalenia zawodowego wśród lekarzy, a także o...

Lekarskie „lojalki” problemem dla szpitali

Jedna czwarta specjalistów podpisała „lojalki”, dwa oddziały szpitalne uznano za deficytowe. Tak wygląda bilans zysków i strat po wejściu w życie tzw. ustawy 6 proc., która wprowadziła podwyżki dla lekarzy rezydentów i lekarzy...

Jedna czwarta specjalistów podpisała lojalkę, dwa oddziały szpitalne uznano za deficytowe

Tak wygląda bilans zysków i strat po wejściu w życie tzw. ustawy 6 proc, która wprowadziła podwyżki dla lekarzy rezydentów i specjalistów. Pierwsi mogą liczyć na wzrost pensji zasadniczej do 4 lub 4,5 tys. zł brutto, w zależności od...

Lawina wniosków o „lojalki” i „bony patriotyczne”

„Bony patriotyczne” - to potoczna nazwa zwiększenia o 600 lub 700 złotych miesięcznie kwoty wynagrodzeń dla rezydentów, którzy zobowiążą się do odpracowania w kraju, dwóch spośród pięciu lat bezpośrednio po uzyskaniu...