Nina Smoleń

Nina Smoleń jest redaktorem naczelnym pisma PANACEUM.

Nina Smoleń jest członkiem Komisji Informacyjno-Wydawnicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.


Publikacje autora:

Wyniku rankingu „Rzeczpospolitej” Szpital w Radomsku - najlepiej zarządzany

Małym szpitalom, w warunkach sieci, sukces gwarantuje nie kontrakt, ale dobre zarządzanie - taki wniosek można wysnuć z analizy wyników rankingu „Rzeczpospolitej” pn. „Liderzy zarządzania....

Zmiany w art. 155 Kodeksu karnego Kalendarium jednej nowelizacji

W dniu 16 maja 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 3451). W ekspresowym tempie, bo projekt tej ustawy wpłynął do Laski Marszałkowskiej zaledwie dwa dni wcześniej....

Razem pokonajmy migrenę…

Podniesienie wiedzy na temat społecznych, zawodowych i gospodarczych konsekwencji migreny to główny cel kampanii „Razem pokonajmy migrenę… zawodowo”, którą zainaugurowano na konferencji prasowej w Warszawie, we wtorek 18 czerwca br....

Leszek Woźniak - karykaturzysta

Prof. Leszek Woźniak był utalentowanym karykaturzystą. Wśród patologów krąży Jego powiedzenie, że „nowotwór jest karykaturą prawidłowych tkanek”....

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina Pierwsze udostępnienie dokumentacji - nieodpłatne

Od 4 maja br. obowiązują ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi. Nowe zasady to skutek ustawy tzw. sektorowej, porządkującej przepisy wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych...

Ustawa czeka na podpis prezydenta: Opieka zdrowotna wraca do szkół

Ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami Sejm uchwalił 12 kwietnia, a Senat poparł ją bez poprawek 9 maja 2019 r. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę...

Nowe świadczenie socjalne OIL Dopłaty do szczepień dzieci i seniorów

Łódzka Okręgowa Rada Lekarska zdecydowała o przyznaniu lekarzom i lekarzom dentystom - członkom Okręgowej Izby Lekarskiej prawa do kolejnego świadczenia socjalnego, przysługującego im na mocy regulaminu Komisji Bytowej...

G. Mazur w Radzie Uczelni

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas posiedzenia 28 marca br., powołał Radę Uczelni. Miło nam donieść, że w skład Rady wszedł dr n. med. Grzegorz Mazur, były prezes,...

„Muzogranie” - po raz trzeci

To był już trzeci taki niezwykły koncert w zabytkowych salach naszego Klubu Lekarza. Od 2017 r., zawsze na wiosnę, lekarz Józef Kobos (patomorfolog i patolog onkologiczny, z tytułem profesora) zjawia się na Czerwonej, żeby zaprezentować...

Nowe przepisy w sprawie recept „Stare” druki recept ważne jeszcze rok

Minister zdrowia 17 kwietnia br. podpisał nowelizację swojego wcześniejszego, ubiegłorocznego rozporządzenia w sprawie recept, które wydłużyło okres stosowania „starych” druków recept, odpowiadających wzorowi jaki obowiązywał przed...