P A N A C E U M

listopad 2018Od wejścia w życie ustawy tzw. sześć procent PKB, realizującej porozumienie ministra zdrowia z rezydentami, mijają właśnie dwa miesiące. Jej skutkiem finansowym miało być m.in. zwiększenie płacy zasadniczej dla specjalistów do kwoty 6750 zł – w zamian za podpisanie zobowiązania, że nie będą udzielać tożsamych świadczeń gdzie indziej. Podwyżki miały być realizowane z wyrównaniem od lipca, ale choć kończy się październik, większość lekarzy dodatkowych pieniędzy wciąż nie dostało. Szpitale bowiem nadal nie otrzymały środków na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń, które ma im przekazać NFZ, co więcej – nie są w stanie wygospodarować pieniędzy na podwyżki niektórych pochodnych płac, które muszą sfinansować z własnych budżetów. Dyrektorzy tych placówek, zwłaszcza powiatowych, postanowili w związku z tym wstrzymać się od aneksowania umów z lekarzami do czasu rozwiązania tego problemu na szczeblu centralnym.

O tych oraz innych jeszcze, codziennych kłopotach lekarzy i placówek służby zdrowia piszemy – jak zwykle – na łamach bieżącego numeru „Panaceum”, jednak w tym wydaniu dominują dwa inne tematy. Jednym z nich jest relacja z tradycyjnej jesiennej konferencji naszych lekarzy dentystów, czyli „Łódzkich Spotkań Stomatologicznych”, które – jak zwykle – okazały się być udane tak pod względem szkoleniowym, jak i integracyjnym. Drugim tematem wiodącym tego wydania jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – co zresztą zapowiada nasza okładka. Wydarzenie to okazało się być bowiem niezwykle doniosłe dla rozwoju polskiej, w tym także łódzkiej opieki zdrowotnej, co więcej – lekarskie środowisko naszego województwa dołożyło swoją znaczącą „cegiełkę” do odzyskania polskiej państwowości. Zapraszam do lektury tekstów, publikowanych na szpaltach rubryki „Z historii medycyny”.