P A N A C E U M

listopad 2019„Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo”, słowa te przypisywane są Heraklitowi z Efezu, greckiemu myślicielowi, żyjącemu na przełomie V i IV wieku p.n.e. Filozofię swoją Heraklit opierał na koncepcji zmiany jako centralnego elementu świata. Wątpił przy tym w prawdziwość odbierania świata tylko zmysłami i wierzył w potęgę rozumu, tzw. logos. Dużą rolę przypisywał żywiołom, zwłaszcza ogniowi i wodzie, które stanowiły według filozofa uzupełniające się przeciwieństwa. Heraklit wierzył przy tym, że człowiek jest istotą zarówno śmiertelną, jak i nieśmiertelną, a te dwa stany przenikają się, wpisując w zmienności otaczającego nas świata.

Nie wiadomo, czy tytułowe słowa naprawdę padły z ust filozofa, czy są tylko interpretacją jego poglądów przez potomnych. Nie da się jednak zaprzeczyć, że oddają one istotę życia ludzkiego. W listopadowy wieczór łatwiej o takie refleksje, zwłaszcza w obliczu kolejnych jubileuszy.

A izbową rzeczywistość zdominowały ostatnio dwa z nich. Pierwszym była dziesiąta, jubileuszowa edycja Łódzkich Spotkań Stomatologicznych. Zamieszczamy obszerną relację z konferencji, która stała się flagową imprezą łódzkiej Izby organizowaną przez Komisję Stomatologiczną. O kulisach organizacyjnych kolejnych edycji konferencji i nie tylko, opowiadają na naszych łamach (s. 8–9) gospodarze Spotkań – Małgorzata Lindorf i Jacek Pypeć. Pokłosiem konferencji jest również wywiad z prof. Pawłem Górskim, kierownikiem Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi, byłym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, o problemach bezdechu sennego (s. 12–13). Bezpośrednią inspiracją do rozmowy na ten temat był wykład, który Profesor wygłosił podczas konferencji stomatologicznej w Słoku.

Oprócz nauki, zapewne każdy z uczestników zabrał ze sobą nieco inne wrażenia z konferencji. Dla mnie była to ważna okazja do spędzenia czasu z przyjaciółmi, na innych wielkie wrażenie wywarła otaczająca nas jesienna przyroda i łabędzie latające nad pobliskim stawem.

W obecnym numerze znajdą również Państwo teksty dotyczące kolejnej zmiany w otaczającej nas lekarskiej rzeczywistości, mianowicie postępującej informatyzacji. Piszemy o konferencji „Łódzkie Spotkania z Medycyną Rodzinną” (s. 17), którą zorganizowało 19 października br. w gmachu naszej Izby ŁOW Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Głównym tematem spotkania były e-recepty. Jednodniowa konferencja wzbudziła wielkie zainteresowanie lekarzy, nie tylko rodzinnych. E-recepty są również przedmiotem rozważań w felietonie prezesa Pawła Czekalskiego (s. 3).

Dla poprawy humoru, polecam natomiast Państwa uwadze tekst Krystyny Borysewicz-Charzyńskiej o unijnych kursach języka angielskiego dla młodzieży 50+ (s. 38).

Nawiązując do wspomnianych wcześniej jubileuszy, drugim bardzo ważnym jest zbliżająca się rocznica trzydziestolecia reaktywacji izb lekarskich. Z tej okazji chcielibyśmy podarować naszym Czytelnikom dodatkowy, jubileuszowy numer „Panaceum”, dołączony do bieżącego wydania. Zachęcam do wczytania się w teksty, które są świadectwem izbowych czasów, które już się dopełniły, jak również wspomnieniem osób biorących w nich udział, w tym również tych, którzy są już nieśmiertelni.