P A N A C E U M

marzec 2016Ostateczna decyzja zapadła! Jest to tzw. wiadomość z ostatniej chwili, ponieważ na dalszych łamach tego numeru „Panaceum” nie ma już na nią miejsca. Otóż Zarząd samorządu wojewódzkiego, na swym posiedzeniu 16 lutego br., przegłosował uchwałę akceptującą zapisy projektu dotyczącego przeniesienia części oddziałów między szpitalami w Piotrkowie Trybunalskim: wojewódzkim oraz powiatowym. Informację tę przekazał red. Joannie Barczykowskiej-Tchorzewskiej, rzecznikowi prasowemu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, wicemarszałek województwa łódzkiego – Dariusz Klimczak. Na posiedzeniu gościli dyrektorzy obu placówek, a także starosta powiatu piotrkowskiego, którego radni już na przełomie roku 2015/2016 podjęli w tej sprawie decyzję. Piotrkowskie „roszady szpitalne”, które są tematem prowadzącym w tym wydaniu naszego pisma, wkrótce staną się faktem (więcej na s. 4–8). Problemy, z jakimi boryka się piotrkowskie szpitalnictwo, nie są jedynymi, które stały się udziałem ochrony zdrowia w województwie łódzkim. W kilku szpitalach w regionie, lekarze interniści zaczęli w ostatnim czasie składać masowe wypowiedzenia z pracy, co grozi zamknięciem oddziałów wewnętrznych i zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Podobne zresztą sygnały dochodzą również z innych województw. Czyżby szykował się zatem zbiorowy bunt internistów? Na swoich łamach powracamy też do poruszonego w poprzednim numerze tematu autonomii lekarzy dentystów, nadal bowiem jest on aktualny, a nawet – można rzec – narasta. Poza tym sporo miejsca poświęcamy na relację z obchodów trzydziestej piątej rocznicy strajku studentów łódzkiej Akademii Medycznej w 1981 r., okraszoną zdjęciami jego uczestników, którzy spotkali się po latach w miejscu swego protestu – gmachu Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Można rzec, że w tematyce zdrowia w ostatnim czasie – i to nie tylko w naszym regionie – dzieje się, och dzieje…