P A N A C E U M

kwiecień 2016Młodzi lekarze z „Porozumienia Rezydentów” postanowili zwrócić uwagę na problemy specjalizujących się lekarzy i lekarzy dentystów. Swoją akcję „Porozumienie Rezydentow” opatrzyło wdzięczną nazwą „Adoptuj posła”. Więcej o problemach - w wywiadzie z przewodniczącym „Porozumienia Rezydentów” – lek. Damianem Pateckim z Łodzi. Na dalszych stronach rozmawiamy również z prof. Dariuszem Moczulskim, konsultantem ds. chorób wewnętrznych dla województwa łódzkiego, o kadrowych problemach oddziałów internistycznych. Zapraszam również do zapoznania się z „Listem otwartym do Ministra Zdrowia”, autorstwa wiceprezesa ORL – Grzegorza Krzyżanowskiego, który dokonał podsumowania najważniejszych problemów ochrony zdrowia. W dalszej części, rozważania lekarzy rodzinnych na temat absurdów biurokracji w POZ, w tym dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich, także w formie elektronicznej. A poza tym – jak zwykle – na łamach „Panaceum” prezentujemy bogaty serwis informacji z zakresu prawa medycznego i historii medycyny, a także życia kulturalno-sportowego naszej Izby.

Życzymy miłej lektury.

 

Zespół Redakcyjny Panaceum