P A N A C E U M

kwiecień 2017W programie TVN24 „Jeden na Jeden”, 3 kwietnia br., gościł minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Szef resortu przekonywał prowadzącego – Bogdana Rymanowskiego, że nie będzie tak na pewno, że „ustawa wpuści szpitale na minę”. Mówił, że reforma służby zdrowia wchodzi w życie przez cały czas, a „sieć” to jeden z jej elementów. – Ta ustawa jest przygotowana perfekcyjnie – powiedział, dodając: – Nie można straszyć pacjentów, że po wprowadzeniu jej przepisów dojdzie do pogorszenia opieki zdrowotnej. Szpitale nie będą zamykane, a jeśli nawet, to maleńkie placówki. Zapewniał solennie, że jak „sieć” zadziała, zredukowane zostaną kolejki w służbie zdrowia, a na pewno znikną te, które tworzą się na szpitalnych oddziałach ratunkowych. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (bo taką oficjalną nazwę nosi popularna „sieć”), wprowadza ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa jak burza przemknęła przez Sejm, gdzie wywoła gorące spory (przyjęto ją głosami: za – 230, przeciw – 209, wstrzymujące się – 5). Z Senatu, gdzie nie wprowadzono do niej żadnych poprawek, przesłana została do akceptacji prezydenta. Zapewne, gdy ten numer „Panaceum” trafi do rąk Czytelników, będzie już znana jego ostateczna decyzja, chociaż nie należy się spodziewać, że prezydent jej nie podpisze… Tymczasem przepisy ustawy w kształcie, w jakim opuściła parlament, krytykuje opozycja, dyrektorzy szpitali, pacjenci i lekarze. Negatywne stanowisko w sprawie utworzenia „sieci” wyrazili też delegaci XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy łódzkiej OIL, który obradował na przełomie marca i kwietnia br. Relacja z tego wydarzenia jest głównym tematem tego numeru „Panaceum”, ale nie brakuje w nim również innych, ciekawych artykułów, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz odrobiny rozrywki i humoru. Zapraszamy do lektury.

Redakcja