P A N A C E U M

maj 2016Jak donoszą media, rząd podjął prace dotyczące likwidacji składki zdrowotnej i włączeniu jej do podatku od osób fizycznych (to samo − ponoć − czeka składkę emerytalną). Młodzi ludzie mogą tego nie pamiętać, ale… to już kiedyś było. Wszystkie te daniny były połączone i stanowiły część ogólnego budżetu państwa, w któ- rym politycy mogli dokonywać takich zmian, jakich tylko chcieli. Ale… to tak tytułem wstępu. Za likwidacją składki zdrowotnej, a może nawet przed, ma nastąpić likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak i kiedy to nastąpi? − jeszcze nie zostało skonkretyzowane, tymczasem w Funduszu wielkie zmiany. Zaczęło się od prezesa NFZ, potem lawina ruszyła. Minister zdrowia wymienił (lub jest w trakcie wymiany) pięciu szefów regionalnych oddziałów NFZ, w tym również łódzkiego. Mówi się, że Konstanty Radziwiłł (bo to on ma ostateczny wpływ na to, kto zostaje szefem regionalnego oddziału) szykuje własną drużynę menedżerów „na trudne czasy” likwidacji Funduszu i przeprowadzania „kasy na zdrowie” pod nadzór wojewodów. Nowe kadry będą również najprawdopodobniej odpowiedzialne za funkcjonowanie służby zdrowia w nowych warunkach organizacyjnych. To jednak jeszcze dość odległa przyszłość, o której nie mówił Konstanty Radziwiłł, będący gościem kwietniowego XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy łódzkiej Izby w Nieborowie, który jest tematem numer jeden tego numeru „Panaceum”. Mówił jednak wiele o aktualnie przeprowadzanych, a także planowanych na najbliższą przyszłość zmianach, jakie mają nastąpić w ochronie zdrowia − i to dość szczegółowo. Skrót jego wystąpienia na s. 9. Doroczne spotkanie delegatów OIL w Łodzi za nami, a tymczasem już w dniach 13−14 maja br. odbędzie się w Warszawie XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, na którym zbierze się blisko pięciuset delegatów, reprezentujących wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Zjazd jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego i to na nim wyznaczane są dalsze kierunki jego działania. Tegoroczne obrady KZL będą szczególnie ważne w obliczu tworzenia nowego wymiaru systemowego służby zdrowia i zmian, na które środowisko lekarskie powinno być przygotowane.