P A N A C E U M

czerwiec - lipiec 2016Czas przed wakacjami przyspieszył i pędzi jak szalony. Jeszcze nie skończyliśmy składać naszego pisma, które ma – z racji przerw wydawniczych – znacznie większą niż zwykle objętość, a tu pojawiają się nowe, niezwykle ciekawe tematy z tzw. ostatniej chwili.

Oto Porozumienie Rezydentów OZZL nie zrezygnowało wcale z planowanego na 17 czerwca br. (piątek) marszu ulicami Warszawy, w proteście przeciwko m.in. niskim płacom młodych, specjalizujących się lekarzy, a także krytykowanym zasadom i warunkom odbywania specjalizacji. I to pomimo, że 13 czerwca br. (poniedziałek), doszło do spotkania reprezentantów organizacji rezydenckiej z wiceministrem J. Pinkasem, w którym uczestniczyli też przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia. Rozmowy – jak głosi wydany komunikat – przebiegały spokojnie, z poszanowaniem i poczuciem zrozumienia przedkładanych argumentów obu stron.

Również na piątek 17 czerwca br. zaproszono dziennikarzy do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, na konferencję prasową, na której zaprezentowane mają być dane dotyczące prawdziwych wynagrodzeń lekarzy w różnych miejscach Polski i omówione postulaty ostatniego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy w zakresie płacy minimalnej dla medyków. Materiały te przygotował dr G. Krzyżanowski – członek NRL, przewodniczący Zespołu ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach Leczniczych, wiceprzewodniczący ORL w Łodzi, a obok niego zasiądzie m.in. dr M. Hamankiewicz – prezes NRL.

Co więcej, posłowie przyjęli w piątek, 10 czerwca br., projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która m.in. uniemożliwia dalszą komercjalizację szpitali, czyli przekształcanie SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe. Projekt „przemknął” przez komisje sejmowe oraz salę plenarną parlamentu w ekspresowym tempie, wzbudzając liczne kontrowersje i burzliwe dyskusje (a są to – jak się wydaje – zbyt delikatne określenia).

Będzie więc o czym pisać w kolejnym numerze „Panaceum” nr 8–9/2016, który dotrze do rąk Czytelników w końcu sierpnia i na łamy którego serdecznie zapraszamy. W wakacyjnym czasie proponujemy natomiast odwiedzić nasz portal internetowy – www.panaceum.oil.lodz.pl, w którym będziemy prezentować najświeższe informacje z życia Izby i środowiska lekarskiego.