P A N A C E U M

czerwiec - lipiec 2017Nowy projekt zmian w prawie medycznym ministra zdrowia został w połowie czerwca skierowany do konsultacji społecznych. Chodzi o kolejny projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który zakładał, że w publicznych szpitalach pacjenci będą mogli korzystać nie tylko że świadczeń finansowanych przez NFZ, ale również odpłatnych, tzw. komercyjnych. Chociaż żywot projektu był krótki, wywołał istną burzę.  Konsultacje zostały jednak odwołane, premier Beata Szydło, we wtorek 20 czerwca wezwała ministra Konstantego Radziwiłła na dywanik. Dzień później ukazał się lakoniczny komunikat tej treści: „W ramach uzgodnień z panią premier podjęta została decyzja o ponownej analizie projektu w Ministerstwie Zdrowia. Tym samym uprzejmie informujemy, że konsultacje projektu, do czasu zakończenia ponownej analizy w resorcie, zostaną wstrzymane”.
Tymczasem pełną parą idą prace dotyczące wdrożenia przepisów o sieci szpitali – 27 czerwca, a więc gdy ten numer „Panaceum” będzie w fazie wysyłki, ogłoszona zostanie lista szpitali, czy i na jakim poziomie znajdzie się jakaś placówka. Później jeszcze będzie czas na odwołania i 1 października cały system ma zacząć funkcjonować. Na czołówce „Panaceum” zamieszczamy artykuł przybliżający temat „sieci”,  który jest materiałem wprowadzającym do dyskusji, jaka odbędzie się na  posiedzeniu Delegatury Łódzkiej w siedzibie OIL w Łodzi – 28.06.br. A co słychać w samorządzie lekarskim? Trwają wybory na kandydatów na zjazdy okręgowe kolejnej, ósmej kadencji łódzkiej OIL. W Biuletynie ORL publikujemy ich nazwiska, chociaż w niektórych rejonach wyborczych jest już… po wyborach. Nie zapomnijcie Państwo zagłosować i wybrać swoich przedstawicieli. Mam nadzieję, że będą oni mieli szansę zawalczyć o odbudowę wizerunku zawodu lekarza, lepsze warunki pracy, w której więcej czasu będzie można poświęcać na leczenie, a mniej na biurokrację, bardziej sprawiedliwe zasady wynagradzania pracowników medycznych itp. Ponieważ zbliża się czas urlopów, życzymy dobrego wypoczynku i miłej lektury bieżącego numeru „Panaceum”.
Redakcja