P A N A C E U M

czerwiec 2019Jak zapewne Szanowni Czytelnicy zauważyli, od kilku miesięcy zmieniliśmy wygląd okładek, przygotowując je dla Państwa w bardziej publicystycznej formie. Rysuje je dla nas współpracująca z gazetą graficzka – Joanna Apanowicz, chociaż w samą koncepcję okładki zazwyczaj angażuje się cały zespół kolegium.

Tym razem nasza okładka nawiązuje do słynnego dzieła Szekspira pt. „Hamlet”. Każdy z nas czytał w szkole ten dramat, którego akcja dzieje się na zamku w Danii. Dla przypomnienia dodam, że opisuje on bratobójczą walkę o koronę królestwa, w tle zaś, jak to u Szekspira bywa, toczą się sprawy o sprawiedliwość, zemstę i niespełnioną miłość. Tytułowe pytanie: „Być albo nie być” zadaje zaś sobie syn zamordowanego króla, wędrując po ruinach zamku, gdzie spotyka błąkającego się ducha ojca. Hamlet rozdarty jest między chęcią zemsty, a strachem przed popełnieniem zbrodni. Nie potrafiąc dokonać wyboru, nie podejmuje żadnego działania. Ostatecznie na skutek intryg nowego króla, jak i dramatycznego zbiegu okoliczności, Hamlet ginie wraz z większością bohaterów dramatu.

Zapewne treść dramatu jest uniwersalna i każdy z nas w pewnym momencie swojego życia zadaje sobie hamletowskie pytanie, chociaż niektórzy trawestują je do prostszej formy: „być albo mieć?”. Nie zawsze okoliczności pytania są tak dramatyczne, jak u Hamleta, jednak każdy z nas dociera do punktu, w którym musi podjąć wyzwanie lub je porzucić. Takie pytanie zapewne zadają sobie też nasi młodsi koledzy, stając przed wyborem zawodowej drogi. Dlatego w aktualnym numerze oddajemy głos młodym autorom.

Rezydentka Katarzyna Boguszewska przedstawia w swoim artykule wyniki autorskiej ankiety przeprowadzonej wśród stażystów, a dotyczącej motywów dokonywania wyboru specjalizacji lekarskiej. Z kolei rezydent Damian Patecki komentuje dla naszych Czytelników ministerialny projekt zmian do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Natomiast najmłodszy sekretarz ORL w Polsce, również rezydent, a także doktorant – Mateusz Kowalczyk pisze o konieczności budowania wspólnoty opartej na podobnych wartościach i celach, zarówno między lekarzami, jak i przedstawicielami innych zawodów zaufania publicznego.

Wszystko to dzieje się w przededniu zapowiadanej manifestacji lekarskiej, której efekty zapewne poznamy w najbliższej przyszłości. Bez względu jednak na jej wynik, problemy lekarzy i lekarzy dentystów szybko nie znikną i powrócimy znów do pytań o naszą przyszłość.

Wracając jednak do spraw bardziej lokalnych, zachęcam Państwa do przeczytania wywiadu z Prezesem ORL w Łodzi, w którym dr n. med. Paweł Czekalski opowiada o swojej pracy w pierwszym roku kadencji samorządowej. Wywiad jest długi, ale warto się z nim szczegółowo zapoznać, gdyż liczba podjętych przez samorząd w ostatnim czasie działań na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów jest imponująca.

Zwracam również Państwa uwagę na jeszcze jedną analizę ankiety, opisaną w obecnym numerze, a dotyczącą oceny przez lekarzy i lekarzy dentystów zmian dokonanych w 2018 roku. Lekarze ocenili wprowadzenie sieci szpitali i podwyżek dla rezydentów i specjalistów, ale też zawarli w niej głosy o konieczności prawnego zalegalizowania obowiązków pacjentów wobec lekarzy.

Zapraszam do lektury. 

Patrycja Proc

przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego „Panaceum”