P A N A C E U M

sierpień - wrzesień 2016Déjà vu, czyli… to już było

Nazwisko posła Piotra Uruskiego (PiS), który proponuje zakazanie strajków w placówkach ochrony zdrowia, stało się ostatnio niezwykle popularne w środowiskach medycznych. Poseł chce, aby ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie RP, prawo zabraniało organizowania strajków w szpitalach, które mają oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, centra urazowe oraz inne oddziały niezbędne dla ratownictwa, a także w gabinetach lekarzy POZ. Poseł złożył w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia, żądając jednoznacznego stanowiska. 

Jacek Krajewski, prezes „Porozumienia Zielonogórskiego”, tak to skomentował: – To propozycja niebezpieczna, bo oddająca stan ducha wielu polityków. Nie pierwsza i nie ostatnia tego typu, z takimi groźbami spotykamy się przecież co jakiś czas, że przypomnę słynną groźbę „brania lekarzy w kamasze”. (…) Zamiast straszyć nas zakazami, lepiej stworzyć warunki do tego, żeby groźba strajków nie istniała. 

Zjawisko swojego rodzaju déjà vu w systemie ochrony zdrowia pojawia się w ostatnim czasie coraz częściej, że wspomnę propozycje dotyczące powrotu gabinetów lekarskich, w tym głównie dentystycznych do szkół, czy wprowadzenia elementów koordynowanej opieki zdrowotnej (wszak próbą koordynowania działalności szpitali i lecznictwa ambulatoryjnego były socjalistyczne zintegrowane ZOZ-y). Powie ktoś, to już było, podobnie jak manifestacje i protesty (a nawet strajki) pracowników ochrony zdrowia, których celem stało się uzyskanie godziwych zarobków.

Dawno jednak nie było zapowiedzi zorganizowania demonstracji, w której ulicami Warszawy przejdą nie tylko lekarze, czy nie tylko pielęgniarki, ale przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych. Iskrą, która spowodowała taką konsolidację całego „białego personelu”, stała się propozycja resortu zdrowia, dotycząca minimalnych wynagrodzeń pracowników placówek zdrowotnych, a niejako wstępem do tej zapowiadanej generalnej manifestacji był protest uliczny lekarzy rezydentów.

Piszemy o tych sprawach na łamach bieżącego numeru „Panaceum”, ujawniając jednocześnie, jakie tak naprawdę zarobki osiągają lekarze zatrudnieni na etatach w szpitalach. Raport na ten temat przygotował wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, przewodniczący Zespołu ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach Leczniczych, działającego w strukturach Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na manifestację, która odbędzie się 24 września br. w Warszawie.