P A N A C E U M

wrzesień - październik 2019Na okładce aktualnego numeru pisma znajdą Państwo symbol nieskończoności. Motyw okładki jest tym razem bezpośrednim odniesieniem do słów prezesa Zarządu Grupy NU-MED oraz Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego – Pawła Paczkowskiego z wywiadu, którego udzielił naszemu pismu na temat obrotu środkami finansowymi w systemie ochrony zdrowia. Prezes Paczkowski powiedział: „Ryczałt jest bowiem zamkniętym pudełkiem, do którego nie dopływa żywa gotówka. Jakiekolwiek zmiany odbywają się w systemie wewnętrznego kanibalizmu”. Myślę, że nie tylko w wymiarze finansowym wszyscy w ochronie zdrowia działamy w systemie zamkniętym. Kolejni decydenci ochrony zdrowia mogą jednak przykręcać lub odkręcać czerwony zawór.

Temat podziału środków finansowych jest ogólnie kluczowy dla funkcjonowania placówek leczniczych, dlatego w łódzkiej Izbie Lekarskiej na początku wakacji odbyły się dwa spotkania dyrektorów łódzkich szpitali oraz dyrektora łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym impulsem do zorganizowania debaty w izbowym gmachu była informacja o wyjściu z „sieci” powiatowego szpitala w Piotrkowie Trybunalskim.

Symbol nieskończoności na naszej okładce kojarzy mi się jeszcze z innym aspektem wykonywania naszego zawodu, mianowicie z niekończącym się czasem pracy lekarzy. O umiarkowanym powodzeniu akcji „Zdrowa Praca” nawołującej do pracy 48 godzin w tygodniu przeczytają Państwo w artykule autorstwa Joanny Barczykowskiej-Tchorzewskiej. W lekarskich rozmowach kuluarowych żartowaliśmy natomiast, że znacznie większe szanse na powodzenie wśród lekarzy miałaby akcja „Pracuj 48 godzin na dobę”. Poza tym, jak policzyli szanowni koledzy, przy ograniczeniu godzin pracy do 48-tygodniowo, zostałoby 120 wolnych godzin, które… nie wiadomo jak wykorzystać. Dla wielu z nas bowiem bycie lekarzem to nie tylko zawód, ale sposób na życie. O potrzebie nauki korzystania z wolnego czasu pisze zatem w swoim „Słowie wstępnym” prezes OIL Paweł Czekalski, tym samym zapraszając Szanownych Czytelników do udziału w życiu kulturalno-towarzyskim organizowanym dla lekarzy przez łódzką Izbę.

Zapraszam również Państwa do przeczytania tekstu autorstwa dr Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej, w którym tłumaczy, czemu we współczesnych żartach, do lekarza przychodzi tylko pół baby.

•••

Nawiązując do spraw redakcyjnych, niektórzy Czytelnicy alarmowali nas, że w sierpniu nie otrzymali numeru naszego pisma. Wszystkich zaniepokojonych tą sytuacją pragnę uspokoić, że nie wynika to z braku naszych sił, lecz z ustalonego wcześniej harmonogramu wydawniczego. Bardzo dziękuję za przekazywane informacje, bo to znaczy, że jesteśmy wnikliwie przez Państwa czytani. Na usprawiedliwienie tej sytuacji chcę dodać, że jesteśmy obecnie w fazie zmian redakcyjnych. Do naszego kolegium redakcyjnego dołączyła dziennikarka Agnieszka Danowska-Tomczyk, która zajmie się opieką redakcyjną naszego pisma. Poza tym pracujemy równolegle nad wydaniem specjalnym „Panaceum”, które ukaże się w listopadzie z okazji obchodów trzydziestolecia reaktywowania izb lekarskich.