P A N A C E U M

sierpień - wrzesień 2017Lekarzy i innych pracowników medycznych ochrony zdrowia (chociaż nie tylko medycznych) zaprząta od pewnego czasu w zasadzie jeden temat: podstawowy system zabezpieczenia szpitalnego świadczeń medycznych, czyli tzw. sieć szpitali. Temu tematowi (w różnych jego aspektach) poświęcamy materiał czołówkowy w bieżącym numerze „Panaceum”. Obok tego zagadnienia, wiele uwagi poświęcamy również kontrowersjom, jakie dotyczą – podpisanej już przez prezydenta – rządowej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych. „Przepchnięto” ją przez parlament w ekspresowym tempie, gdy tymczasem obywatelski projekt ustawy o płacach „białego personelu” – bardziej korzystny dla lekarzy – wylądował w zasadzie w „koszu”.
Tymczasem dosłownie w ostatnich dniach przed oddaniem „Panaceum” nr 8–9/2017 do drukarni, rząd przyjął projekt oczekiwanej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, mającej kompleksowo uregulować funkcjonowanie POZ. Niestety, część jej zapisów znów budzi zaniepokojenie środowiska lekarskiego. Tym razem protestuje „Porozumienie Zielonogórskie”, które uważa, że wersja ustawy ostatecznie przyjęta przez Sejm, nie może być satysfakcjonująca. Stwarza bowiem wrażenie, że – jak mówi prezes Federacji, Jacek Krajewski – służy jedynie określeniu obowiązków podmiotów POZ (i dodaniu nowych), ale bez jasnego wskazania, w jaki sposób mają być one realizowane. W jego opinii niektóre zapisy ustawy wprowadzą do systemu chaos i poważne konsekwencje w przyszłości.
Jakich kwestii dotyczą te obawy? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie na łamach kolejnego wydania „Panaceum”. A póki co, refleksja: Jesień tego roku będziemy mieli chyba gorącą w ochronie zdrowia, gdyż szykuje się lekarski protest ogólnopolski, ze strajkiem głodowym „włącznie”. Inicjatorem protestu jest Porozumienie Rezydentów OZZL, popiera je jednak – jak się okazuje – całe środowisko lekarskie.