Paweł Czekalski

Dr Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Paweł Czekalski, chirurg, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.


Publikacje autora:

List otwarty Prezes ORL do Zarządu Regionu OZZL

Szanowna Pani Przewodnicząca, w związku z aktualną sytuacją lekarzy i stanem ochrony zdrowia w naszym kraju, w obliczu niejasnych interpretacji uzgodnionych zapisów oraz niedochowania złożonych obietnic przez Ministerstwo, zwracam się do...

Słowo Prezesa: Zbuntowana zima i noworoczne postanowienia

Idąc za unijnymi normami w kwestii podziałów płciowych, słowo rok - przyjmując ujęcie gramatyczne - jest rodzaju męskiego, ale już nazwy pór roku: wiosna, lato, jesień, zima - są rodzaju...

Słowo Prezesa: To nigdy nie powinno mieć miejsca!

Zginął Człowiek. To wielka tragedia, z którą przychodzi się zmierzyć. Nie ma dostatecznie wielkich słów, by wyrazić jej ogrom. To nigdy nie powinno mieć miejsca!...

Profilaktyka nowotworowa w Zduńskiej Woli Regionalnie i nowocześnie

W środę 17 października br., z wielka pompą (ale nie strażacką), otwarto w Zduńskiej Woli Regionalny Ośrodek Profilaktyki Nowotworowej, który zorganizowany został w pomieszczeniach miejscowego Szpitala Powiatowego....

Nowy rok akademicki, pod rządami nowej ustawy Inauguracja w naszej Alma Mater

W dniu 28 września 2018 r., w Auli 1000 Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po raz kolejny zainaugurowano nowy roku akademicki w naszej Alma Mater....

Słowo Prezesa Niepodległość, czyli od czystej formy do bólu głowy

Wiele subiektywnych dolegliwości tłumaczymy często wpływem pogody, jej zmienności i w danej chwili niestosowności....

Słowo Prezesa: O gorących kartoflach, wyborach, pseudologii i… jesiennej zadumie

Roczny cykl zmian pór roku nieuchronnie żegna lato i nakazuje nadejście jesieni. Na naszej, północnej półkuli, przyjmując wszechświat jako odniesienie, będzie trwała od 21 września do 20 grudnia. W innej płaszczyźnie odniesienia, np....

Kowery - nie są jedynie domeną rozrywki

„Chleba i igrzysk” - takie zawołanie powstało w starożytnym Rzymie. Co prawda współcześnie, trawestując znaną z Biblii przypowieść („nie samym chlebem człowiek żyje”), niektórzy mawiają, że do chleba trzeba coś jeszcze i...

Słowo Prezesa: Siła rzeczy do zrobienia

Za nami sprawozdawczo - wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarski, który wprowadził nas w kolejną, ósmą kadencję łódzkiego samorządu. Problemy, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w najbliższym czasie, zlokalizowane są na wielu płaszczyznach. ...

Moim zdaniem: Rewolucyjna ewolucja

Rewolucyjną w nauce była ogłoszona przez Karola Darwina i Alfreda Wallacea teoria ewolucji. W opublikowanym w 1859 r. dziele pt.„O powstawaniu gatunków”, szczególny nacisk położono na koncepcję doboru naturalnego, nazywaną często...