Paweł Czekalski

Dr Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Paweł Czekalski, chirurg, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.


Publikacje autora:

Słowo prezesa Każdemu e-stempelek…

Atrybutem wiarygodności i mocy prawnej jest pieczęć. Stanowi ona znak rozpoznawczy i jest swojego rodzaju świadectwem własności. Może być atrybutem osoby fizycznej (np. Bulla Papieska) lub osoby prawnej (np. pieczęć urzędowa). Wzory...

List otwarty Prezes ORL do Zarządu Regionu OZZL

Szanowna Pani Przewodnicząca, w związku z aktualną sytuacją lekarzy i stanem ochrony zdrowia w naszym kraju, w obliczu niejasnych interpretacji uzgodnionych zapisów oraz niedochowania złożonych obietnic przez Ministerstwo, zwracam się do...

Słowo Prezesa: Zbuntowana zima i noworoczne postanowienia

Idąc za unijnymi normami w kwestii podziałów płciowych, słowo rok - przyjmując ujęcie gramatyczne - jest rodzaju męskiego, ale już nazwy pór roku: wiosna, lato, jesień, zima - są rodzaju...

Słowo Prezesa: To nigdy nie powinno mieć miejsca!

Zginął Człowiek. To wielka tragedia, z którą przychodzi się zmierzyć. Nie ma dostatecznie wielkich słów, by wyrazić jej ogrom. To nigdy nie powinno mieć miejsca!...

Profilaktyka nowotworowa w Zduńskiej Woli Regionalnie i nowocześnie

W środę 17 października br., z wielka pompą (ale nie strażacką), otwarto w Zduńskiej Woli Regionalny Ośrodek Profilaktyki Nowotworowej, który zorganizowany został w pomieszczeniach miejscowego Szpitala Powiatowego....

Nowy rok akademicki, pod rządami nowej ustawy Inauguracja w naszej Alma Mater

W dniu 28 września 2018 r., w Auli 1000 Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po raz kolejny zainaugurowano nowy roku akademicki w naszej Alma Mater....

Słowo Prezesa Niepodległość, czyli od czystej formy do bólu głowy

Wiele subiektywnych dolegliwości tłumaczymy często wpływem pogody, jej zmienności i w danej chwili niestosowności....

Słowo Prezesa: O gorących kartoflach, wyborach, pseudologii i… jesiennej zadumie

Roczny cykl zmian pór roku nieuchronnie żegna lato i nakazuje nadejście jesieni. Na naszej, północnej półkuli, przyjmując wszechświat jako odniesienie, będzie trwała od 21 września do 20 grudnia. W innej płaszczyźnie odniesienia, np....

Kowery - nie są jedynie domeną rozrywki

„Chleba i igrzysk” - takie zawołanie powstało w starożytnym Rzymie. Co prawda współcześnie, trawestując znaną z Biblii przypowieść („nie samym chlebem człowiek żyje”), niektórzy mawiają, że do chleba trzeba coś jeszcze i...

Słowo Prezesa: Siła rzeczy do zrobienia

Za nami sprawozdawczo - wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarski, który wprowadził nas w kolejną, ósmą kadencję łódzkiego samorządu. Problemy, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w najbliższym czasie, zlokalizowane są na wielu płaszczyznach. ...