Paweł Czekalski

Dr Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Paweł Czekalski, chirurg, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.


Publikacje autora:

Słowo Prezesa Niepodległość, czyli od czystej formy do bólu głowy

Wiele subiektywnych dolegliwości tłumaczymy często wpływem pogody, jej zmienności i w danej chwili niestosowności....

Słowo Prezesa: O gorących kartoflach, wyborach, pseudologii i… jesiennej zadumie

Roczny cykl zmian pór roku nieuchronnie żegna lato i nakazuje nadejście jesieni. Na naszej, północnej półkuli, przyjmując wszechświat jako odniesienie, będzie trwała od 21 września do 20 grudnia. W innej płaszczyźnie odniesienia, np....

Kowery - nie są jedynie domeną rozrywki

„Chleba i igrzysk” - takie zawołanie powstało w starożytnym Rzymie. Co prawda współcześnie, trawestując znaną z Biblii przypowieść („nie samym chlebem człowiek żyje”), niektórzy mawiają, że do chleba trzeba coś jeszcze i...

Słowo Prezesa: Siła rzeczy do zrobienia

Za nami sprawozdawczo - wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarski, który wprowadził nas w kolejną, ósmą kadencję łódzkiego samorządu. Problemy, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w najbliższym czasie, zlokalizowane są na wielu płaszczyznach. ...

Moim zdaniem: Rewolucyjna ewolucja

Rewolucyjną w nauce była ogłoszona przez Karola Darwina i Alfreda Wallacea teoria ewolucji. W opublikowanym w 1859 r. dziele pt.„O powstawaniu gatunków”, szczególny nacisk położono na koncepcję doboru naturalnego, nazywaną często...

Moim zdaniem: Potencjał wolności

Dynamika zmian naszej codzienności (i dni świątecznych także) pozwala na przekonanie, że istnieją siły i mechanizmy zmiany te powodujące. Taką definiowalną ich przyczyną jest przepływ energii. Energię samą w sobie można definiować na...

Moim zdaniem: Zasady ruchu

Ruch (łac. motus) - to najprościej ujmując - stan, w którym dochodzi do zmiany miejsca danego punktu w przestrzeni, w stosunku do innego punktu względnie lub bezwzględnie stałego – taka zasada obowiązuje w filozofii nowożytnej. W...

Spotkanie z Mikołajem, czyli… Lekarze bez butów

Tradycyjna już, coroczna impreza rodzinna - Spotkanie z Mikołajem, która w minionym roku odbyła się w salach siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 10 grudnia, obfitowała w wiele niespodzianek, tylko z pozoru - jak się okazało -...

Upamiętnić i ocalić od zapomnienia Tylko we Lwowie

W tym roku przypada sto pięćdziesiąta rocznica założenia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego. Na jubileuszowe obchody tej rocznicy zaprosiła nas do Lwowa doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj - Małanicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Lekarzy...

Moim zdaniem: Koło a sprawa Polska

Jednym z epokowych wynalazków człowieka było koło. Pierwsze wzmianki na ten temat sięgają IV tys. p.n.e. Koło można definiować na wiele sposobów. Z technicznego punktu widzenia, to element maszyny (urządzenia) o geometrycznym kształcie...