Paweł Czekalski

Dr Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Paweł Czekalski, chirurg, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.


Publikacje autora:

Wojskowe szkolnictwo medyczne

Obrona kraju wiąże się nieodzownie ze stanem wojska, a ten z kolei zależy od jego wyszkolenia, wyposażenia i zdrowia. Problemy te znane są od pokoleń i zawsze stanowiły jedno z ważniejszych zadań...

Moim zdaniem: Zrozumieć rozum

Rozum to zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych i doświadczeń. Jak stwierdził Kartezjusz, to rzecz najlepiej podzielona, każdy bowiem sądzi, iż jest w nią...

Moim zdaniem: Wartość przeliczeniowa

Zdefiniowanie pojęć „wartość” i „przeliczanie” wymaga odwoływania się do różnych dziedzin...

Moim zdaniem: Codzienność matematycznie ograniczona

Koszmar humanisty to najczęściej matematyka. No może nie cała, bowiem wielu z nas wspomina cudowne chwile „przerabiania skomplikowanych układów mnożenia” - zwłaszcza, gdy chata była wolna! Jednak już „zapierwiaszczone” całki i...

Nagroda dla absolwentki UM - prymuski

Na wstępie ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej, 25 kwietnia br., odbyła się niecodzienna, bardzo miła ceremonia. Prezes ORL - Grzegorz Mazur zaprosił na obrady młodą lekarkę - ubiegłoroczną absolwentkę Uniwersytetu...

Dzień Dziecka 2017. Samo się nie dzieje… A dzieje się super!

Maj i czerwiec obfitują w okazje do świętowania, bo to i Dzień Matki (26 maja), i Dzień Dziecka (1 czerwca), i Dzień Ojca (23 czerwca). No, może ten ostatni nieco odstaje czasowo, ale przywołując lata trzydzieste minionego wieku, święto...

Moim zdaniem: Paradygmat jaja

W codzienności jajo dość często zaznacza swoją obecność. Bo to i można zrobić coś z jajem albo kogoś w jajo, lub też z wysiłku znieść jajo, a gdy ma się jaja, postawić sprawę jasno: „No, bez jaj proszę”. Jajo spełnia też...

Moim zdaniem: Bohaterowie i kanalie

Definicja bohatera jest zwięzła. Bohater to człowiek odznaczający się męstwem, ofiarnością i pomocą innym ludziom, wsławiający się niezwykłymi czynami, wymagającymi poświęcenia. W mitologii greckiej bohaterami byli herosi, zrodzeni...

Moim zdaniem: Karnawał tańcem opisany

Karnawał to okres poprzedzający wielki post, a w dosłownym tłumaczeniu - pożegnanie z mięsem (łac. carne vale). Inna etymologia tego słowa nawiązuje do starożytnego święta Izydy i Dionizosa, podczas którego świąteczny korowód...

Spotkanie z Mikołajem 2016 (galeria zdjęć)

Tradycją naszej Izby stały się grudniowe Spotkania z Mikołajem. Czas przedświąteczny, u katolików adwent, w minionym już 2016 roku rozpoczął się 27 listopada. Co prawda to okres, w którym należałoby powstrzymać się od hucznych zabaw,...