Paweł Czekalski

Dr Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Paweł Czekalski, chirurg, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.


Publikacje autora:

Moim zdaniem: Linia zmiany daty

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia a za nimi Nowy Rok. Czas, gdy odchodzi stare, zmęczone z bagażem trosk i niespełnionych marzeń, a nadchodzi młode, nowe radosne, pełne nadziei i oczekiwań. Według kalendarza gregoriańskiego,...

Moim zdaniem: Samo się nie myśli

Symbol, czyli obrazowanie jednym pojęciem innego, tłumaczony jest często jako zwięzła forma opisująca lub przedstawiająca jakieś znacznie, naturę rzeczy lub stanu. Może mieć on formę abstrakcyjną lub realistyczną. Symbol może być...

Moim zdaniem: Jesienny koncert imion

Gdy jutra nie będzie pozostanie imię, patrzmy zatem, by wypowiadano je z szacunkiem przez wzgląd na nasze czyny, nie słowa - bo te przemijają, choć czasem ranią i...

Moim zdaniem: Zmagania olimpijskie

Raz pewien Grek oprowadzał wycieczkę po swoim kraju. Wskazał na górę i rzekł: „Olimp”. Towarzyszący mu turyści odpowiedzieli: Niemcy - „Ja”, a Rosjanie - „Da”. I z tego wzięła się nazwa „olimpiada”. To...

Moim zdaniem: Ab ovo

W starożytnej Grecji obywatel miał zagwarantowane prawa i obowiązki. Miał prawo uczestniczenia w zgromadzeniach ludowych, co dawało możliwość sprawowania władzy ustawodawczej, podobnie mógł sprawować władzę wykonawczą i sądowniczą....

Moim zdaniem: O zjeździe słów kilka

XXXIV OZL przeszedł do historii. Ktoś mógłby powiedzieć, że jak pozostałe poprzednie trzydzieści trzy zjazdy. Jednak był to zjazd wyjątkowy. To po raz pierwszy na okręgowym zjeździe łódzkiej OIL był i przemawiał sam minister zdrowia;...

Moim zdaniem: Leki i suplementy

Przysłowie o łapaniu ryb w mętnej wodzie każdy z nas doskonale zna. Jedną z jego codziennych ilustracji mogą być zapisy ustawowe. Pojęcia lek czy produkt leczniczy wydają się tożsame, jednak w ustawie Prawo Farmaceutyczne definiuje się...

Moim zdaniem: Rozważania o wietrze

Pogoda może oznaczać stan atmosfery, stan ducha, a nawet koniunkturę gospodarczą. W ujęciu meteorologicznym definiowana jest wieloma czynnikami: temperaturą, ciśnieniem, wilgotnością powietrza, zachmurzeniem, rodzajem i kierunkiem wiatru...

Moim zdaniem: Zimowe rozważania

Niezmiennym atrybutem zimy w naszej szerokości geograficznej jest mróz i śnieg, chociaż w ostatnich latach występują jakby później i z mniejszym nasileniem. Współczesne technologie pozwalają tym niektórym jej brakom...

Moim zdaniem: Tradycje, zwyczaje i przyzwyczajenia

Różnica miedzy tytułowymi pojęciami, z pozoru o zbliżonym znaczeniu, jest zasadnicza. Tradycja to nie tylko „dobre imię dla dziewczynki” („Miś” 1980, S....