Paweł Czekalski

Dr Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Dr Paweł Czekalski, chirurg, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.


Publikacje autora:

Moim zdaniem: Krecia robota

Wśród wielu stworzeń na ziemi są takie, których cechą charakterystyczną jest przystosowanie się do warunków środowiska. Takie przystosowanie znane jest jako zjawisko mimikry. Przykładem jest kret - ma walcowate ciałko, śliskie futerko,...

Moim zdaniem: Rozważania wokół prawa

Prawo w ogólnym pojęciu jest to system spójnych, skodyfikowanych norm i zasad postępowania, porządkujący działanie państwa. Jego respektowanie obowiązuje członków społeczeństwa, jest stosowane przez organy władzy, a jego przestrzeganie...

Moim zdaniem: Wakacyjna geometria

Podstawowym pojęciem w geometrii jest punkt. Euklides, grecki matematyk (365-300 p.n.e.), określał go jako element niepodzielny i bezwymiarowy (w przestrzeni euklidesowej). W przestrzeni kartezjańskiej (Kartezjusz - Rene Descartes, francuski...

Moim zdaniem: W świecie zwierząt i ludzi

Lato wydaje się być najlepszym okresem do obserwacji przyrody. W świecie zwierząt niejednokrotnie możemy dostrzec lustrzane odbicia człowieczej rzeczywistości. Czynimy tak na co dzień, mówiąc: sprytny jak lis, wierny jak pies, głupi jak...

Moim zdaniem: Aerostaty i aerodyny

Od pokoleń ludzie marzyli o lataniu. W starożytnej Grecji Dedal i Ikar latali na skrzydłach z ptasich piór, w Chinach cesarz Szun na latających smokach, w Persji na dywanie latał król Salamon. Warto też wspomnieć, że już w 1648 r. Tytus...

Moim zdaniem: Cud mniemamy

Z definicji, cud to zjawisko o nadzwyczajnym charakterze, traktowane w religiach jako przejaw działania nadprzyrodzonej mocy lub jako znak od Boga (encyklopedia PWN), zazwyczaj łączymy to pojęcie z religią, ale nie tylko. Mamy przecież siedem...

Moim zdaniem: Amerykański sen

W 1931 r. amerykański pisarz historyk John Adams zwerbalizował określenie „american dream”. Obrazowało ono marzenie o miejscu na ziemi, w którym życie jest lepsze, bogatsze dla wszystkich bez względu na uwarunkowania, jakie stwarza nam...

Moim zdaniem: Dylatacja czasu

Przyjmuje się, że czas ma stałą prędkość (przynajmniej na ziemi), jednak - mimo wszystko - zdarzają się różne anomalie, które Stanisław Lem określał jako światy równoległe. Znikają tam przedmioty, których szukamy bezskutecznie, a...

Czy na sali był prawdziwy Święty Mikołaj? Izbowe Mikołajki 2015

Pogoda w tym roku dopisała, było ciepło i pogodnie, ale bez śniegu, który tradycyjnie towarzyszy Świętemu Mikołajowi. Do naszego lekarskiego domu przy ul. Czerwonej w Łodzi przyszły dzieci z opiekunami, by w bożonarodzeniowej atmosferze...

Piknik Rodzinny ‘2015

Piknik Rodzinny, organizowany z okazji dorocznego Dnia Dziecka, stanowi już wieloletnią tradycję naszej Izby. Kolejny raz jej siedziba stała się miejscem takiego spotkania, w niedzielę 31 maja tego roku. Sale naszego „pałacyku”, a także...