Data dodania: 25-08-2019


Pieniądze na zakup oprogramowania

Na stronie internetowej NFZ można się zapoznać z Zarządzeniem Prezesa (nr 55/2019/DEF) z 31 maja 2019 r., które przewiduje możliwość przyznania świadczeniodawcom dofinansowania do zakupu oprogramowania potrzebnego do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej. Pieniądze z dofinansowania przysługiwać będą tylko świadczeniodawcom realizującym umowy z publicznym ubezpieczycielem.

 W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć do 10 sierpnia 2019 r. wniosek do dyrektora oddziału Funduszu, wraz ze specyfikacją planowanych zakupów.Dofinansowanie obejmuje 80%  poniesionych wydatków, w kwocie nie wyższej niż 1 000 zł. Dofinansowane mogą być wydatki poniesione na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń wniosków.

 

(Opr. NS)

 

 

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzad...