Data dodania: 25-09-2019


Poprzyj akcję "Polska to chory kraj"- www.polskatochorykraj.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Przystąpmy do akcji informacyjnej, którą rozpoczęła OIL w Warszawie: "Polska to chory kraj". Ma ona na celu wymuszenie na politykach porozumienia ponad podziałami i doprowadzenie do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w 2023r.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym akcję.

https://m.youtube.com/watch?v=qcVe_UZORvw&feature=youtu.be

Zapraszamy na stronę www.polskatochorykraj.pl i zachęcamy każdego do podpisywania manifestu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 24 września 2019 roku do członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w pełni popiera akcję informacyjną zainicjowaną przez Okręgowa Izbę Lekarską w Warszawie: „Polska to chory kraj”.

 

Jesteśmy również zdania, że bez:

 

- wyższych nakładów na publiczną ochronę zdrowia,

 

- poprawy warunków pracy i płacy pracowników ochrony zdrowia,

 

- uproszczenia systemu poprzez zmniejszenie biurokracji

 

nie będzie skutecznej reformy ochrony zdrowia.

 

 

Pliki do pobrania: