Data dodania: 21-10-2018


Portret G. Mazura dołączył do „galerii prezesów”

Wrześniowe posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w zabytkowym „pałacyku” naszej Izby przy ul. Czerwonej, miało wyjątkowy charakter. Zanim rozpoczęły się jego obrady, wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do „Złotej Sali” Klubu Lekarza, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie portretu Grze­gorza Mazura, prezesa łódzkiej ORL w VII i VIII kadencji samorządu (lata 2010 - 2018), który uzupełnił „galerię prezesów”, którzy pełnili tę funkcję w OIL w Łodzi po jej reaktywacji w 1989 r. Przypomnijmy, byli to: Wanda Terlecka, Ryszard Golański i Grzegorz Krzyżanowski. Wizerunek G. Mazura po mistrzow­sku wykonał znakomity portrecista, lekarza ginekolog - położnik ze Szczecina – Mieczysław Chruściel.

Zwracając się do swego poprzedni­ka, obecny prezes ORL - Paweł Czekalski podziękował mu za jego wkład w bu­dowanie wizerunku łódzkiej Izby w społeczeństwie oraz wśród samych lekarzy, których środowi­sko na różne sposoby próbował (i nadal pró­buje) integrować, a także w walce o ich godne warunki pracy i płacy, adekwatne do odpowiedzialnej pracy. Przypomnijmy, że były prezes G. Mazur pełni obecnie obowiązki wiceprezesa ORL, szefa Delegatury Piotrkowskiej OIL w Łodzi, został również wybrany na członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w VIII kadencji i sprawuje stanowisko skarbnika NRL.

G. Mazur podziękował wszyst­kim, z którymi przez lata współpracował dla dobra lekarzy i ich samorządu. Swojemu następcy, a także wszystkim obecnym członkom Okręgowej Rady Lekarskiej życzył powodzenia i sukcesów w dalszej pracy samorządowej.

Nina Smoleń

Fot. B. Nowak