Data dodania: 2-06-2016


Posiedzenie Delegatury Łódzkiej 8 czerwca 2016 roku

Całodobowa opieka prawna i ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów - to wybrane tematy, jakie pojawią się na najbliższym posiedzeniu Delegatury.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Delegaci

zapraszam na posiedzenie Delegatury Łódzkiej w dniu 8 czerwca 2016 roku - w środę.

Rozpoczęcie obrad o godz. 18.00, Klub Lekarza OIL w Łodzi, ul. Czerwona 3

Program zebrania:

1/ 24-godzinna Opieka Prawna Lex Secure

2/ Nowoczesna platforma sprzedażowa ubezpieczenia OC lekarzy GBU Global

3/ Relacja ze Zjazdu Krajowego

4/ Aktualności w ochronie zdrowia

5/ Sprawy różne

Grzegorz Krzyżanowski
wiceprezes ORL,

przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL w Łodzi