Data dodania: 18-06-2016


Posiedzenie Delegatury Łódzkiej 8 czerwca 2016 roku

Rzeczywiste wynagrodzenia dla lekarzy, całodobowa opieka prawna i ubezpieczenia OC dla lekarzy - to wybrane tematy, jakie podejmowano na posiedzeniu Delegatury 8 czerwca.

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Delegaci OZL Delegatury Łódzkiej

Dnia 8 czerwca 2016 roku, odbyło się ostatnie przed wakacjami zebranie Delegatury Łódzkiej.

Przewodniczący Delegatury, dr Grzegorz Krzyżanowski rozpoczął od przedstawienia danych na temat rzeczywistych wynagrodzeń lekarzy, które jako przewodniczący Zespołu ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych Naczelnej Izby Lekarskiej, zebrał z jedenastu okręgowych izb lekarskich.  W opracowaniu uwzględniono średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto, bez wysługi lat i innych dodatków jak np. dyżury. Dane dotyczą lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w normatywnym czasie 7 godz. 35 min dziennie. Wynika z nich, że  średnia wysokość płac w poszczególnych regionach w przypadku lekarzy bez specjalizacji jest zbliżona, ale w przypadku specjalistów rozbieżności pomiędzy województwami są znaczne (np. średnie zarobki kierowników i ordynatorów w Bielsku-Białej to niecałe 4,8 tys., a w Koszalinie 8,5 tys.). Zarobki rezydentów kształtują się między ok. 2,8 tys. zł a 3,5 tys. zł. W Łodzi są jedne z najniższych w kraju. Łódzcy lekarze bez specjalizacji i rezydenci dostają średnio niewiele ponad 3 tys. zł miesięcznie „podstawy” (wszystkie kwoty podane brutto). Co oznacza, że godzina ich pracy to zaledwie 19,74 zł. Dr Grzegorz Krzyżanowski zapowiedział, że dane będą prezentowano na konferencji prasowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej 17 czerwca, dzień przed manifestacją młodych lekarzy z Porozumienia Rezydentów.

W programie zebrania znalazły się dwa wykłady. Paweł Żółtowski, przedstawiciel firmy LEX Secure, przedstawił propozycję objęcia wszystkich członków Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi 24-godzinną opieką prawną. Firma Lex Sexure świadczy już taką pomoc dla dwóch izb lekarskich: w Warszawie i Białymstoku. Chodzi o pomoc dotyczącą pracy zawodowej, ale także życia prywatnego i doradztwa podatkowego. Lekarze mieliby możliwość telefonicznego lub mailowego kontaktu z prawnikiem przez całą dobę. W związku z zainteresowaniem delegatów, przewodniczący dr Grzegorz Krzyżanowski poprosił przedstawiciela firmy o przygotowanie dla OIL w Łodzi szczegółowej oferty finansowej.

Z kolei Wiesława Raczyńska, przedstawicielka GBU GLOBAL zaprezentowała nową platformę sprzedażową ubezpieczenia OC dla lekarzy. Dzięki niej wchodząc na stronę internetową firmy można przejść na platformę i wypełniając odpowiednie pola wybrać i zawrzeć ubezpieczenie OC. Firma GBU GLOBAL bierze tym samym na siebie obowiązek dostarczenia potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia do izby lekarskiej.

Grzegorz Krzyżanowski
wiceprezes ORL,
przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL w Łodzi