Data dodania: 21-10-2018


Powakacyjne spotkanie młodych lekarzy: Podsumowanie minionego roku i plany na kolejny

Kaja Winczyk

W salach Klubu Lekarza w Łodzi, 11 września br., odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów, działającego w łódzkiej nOkręgowej Izbie Lekarskiej

. Podsumowaliśmy poprzedni bardzo aktywny dla naszego Koła rok, powspominaliśmy naszą działalność dla Izby m.in.: grudniową Imprezę Mikołajkową, Bal Karnawałowy, pierwszy grill w ogrodzie OIL oraz wyjazd żeglarski. Nie mogliśmy również zapomnieć o naszym wkładzie  w edukację młodych lekarzy, jakim były m.in. konferencja „Kiedy medycyna spotyka się z prawem”, czy spotkanie  „Studiai co dalej”. Ostatni rok był również pełen aktywności wykraczającej poza mury naszego „lekarskiego domu”, związanej głównie z protestami organizowanymi przez Porozumienie Rezydentów OZZL.

Podsumowanie minionego roku naszej działalności zmotywowało nas do dalszego zaangażowania w życie Okręgowej Izby Lekarskiej, dlatego przygotowaliśmy harmonogram naszej działalności na rok najbliższy. W planie znalazły się:

- w 2018 r.

20 października– konferencja „Kiedy medycyna spotyka się z prawem”,

listopad  - wyjazd patriotyczny na Litwę,

1 grudnia  – Mikołajki w Izbie Lekarskiej

21 grudnia 2018 – wigilia Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów

- w 2019 r.

23 lutego  – Bal Karnawałowy

13 kwietnia – konferencja „Młody Lekarz na SORze”

8 czerwca – grill w OIL

20 - 23 czerwca – wyjazd żeglarski

27 czerwca – spotkanie „Studia i co dalej?”

4 września – spotkanie „Staż i co dalej?”

Wszystkich zainteresowanych zaangażowaniem się w działalność Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca

Tekst i zdjęcie: Kaja Winczyk