Data dodania: 7-05-2019


Pracujesz na tereie innej izby? Poinformuj

Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.

Komisja ds. Rejestru ORL w Łodzi informuje

Przypominamy, że art. 6 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, stanowi:

Art. 6

 1. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej.

2. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.

3. Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.

Zgodnie z brzmieniem tego ostatniego punktu, lekarz podejmujący dodatkowo pracę na dłużej niż pół roku „na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby”.

Odpowiedni formularz można znaleźć na stronie www.oil.lodz.pl w zakładce Formalności.

(WŁ)