Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Andrzej Jacyna wydał zarządzenie (nr 115/2018/DEF), zgodnie z którym świadczeniodawcy posiadający umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wystawiający zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy,...

W październiku 2017 r. na portalach społecznościowych pojawił się Hasztag #MeToo (polska wersja #JaTeż) po ujawnieniu, że jeden z producentów filmowy dopuścił się molestowania wielu kobiet. Wyrażenie #MeToo zostało spopularyzowane przez...

Po tygodniu od wprowadzenia obowiązku wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Gertruda Uścińska poinformowała o sukcesie. W rozmowie z dziennikarką „Medycyny...

Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie powinny być wystawiane wyłącznie elektronicznie. Mogą pojawić się jednak przypadki, kiedy będzie to niemożliwe. ZUS, aby zachęcić lekarzy do wystawiania E-ZLA wydłużył godziny pracy i wprowadził dodatkowe dyżury...

Zgodnie z zapisem zawartym w „Słowniku wyrazów obcych” z 1976 r., pod redakcją Władysława Kopalińskiego, słowo „korporacja” określa stowarzyszenie lub organizację zawodową, zazwyczaj posiadającą osobowość prawną.

Wielokrotnie na łamach „Panaceum”, w tym również w wydaniu elektronicznym, poruszaliśmy już kwestie związane z bezpieczeństwem wykonywania zawodu lekarza w kontekście ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 129b. pkt 1. Ustawy - Prawo Farmaceutyczne brzmi: „Karze pieniężnej w wysokości do 50 000,00 złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki lub punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich...