WYNAGRODZENIA

W tekstach popełnianych na łamach gościnnego „Panaceum” niejednokrotnie porównywałem zawody lekarza i adwokata w płaszczyźnie służebnej roli obu profesji, podobieństw deontologii zawodowej czy sądownictwa dyscyplinarnego.

Koroner w każdym województwie, ustalenie przyczyny zgonu oraz przeprowadzenie badań pośmiertnych, stała stawka dla lekarzy koronerów za stwierdzenie i potwierdzenie zgonu, a także sporządzenie karty zgonu w wysokości 725 zł – to główne założenia...

W styczniu 2020 r. wszystkie media informowały o nowych prawnych obowiązkach dotyczących konieczności dokonania rejestracji w Rejestrze BDO. Wprowadzeniu nowej regulacji towarzyszył duży chaos informacyjny.

Jeżeli dwaj lekarze prowadzący kolejno tego samego pacjenta, w tej samej placówce medycznej należą do dwóch różnych izb lekarskich, a okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej zobligowany jest wszcząć postępowania w sprawie ich domniemanych...

3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 listopada 2019 r.

Konstanty nazywany prze z rodziców pieszczotliwie „Kociem”, wszedł właśnie w piątą dobę życia, kiedy to będąca u niego z wizytą patronażową położna, stwierdziła, że jest zażółcony i zaleciła badanie krwi w kierunku oznaczenia poziomu bilirubiny...

Zapytaliśmy mec. Pawła Lenartowicza, współpracującego z OIL w Łodzi o kontrowersje wokół umów, w których placówka zatrudniająca lekarza proponuje dość atrakcyjną umowę, ale jednocześnie pracodawca informuje, że lekarz ponosi koszt badań zlecanych...