Jeżeli dwaj lekarze prowadzący kolejno tego samego pacjenta, w tej samej placówce medycznej należą do dwóch różnych izb lekarskich, a okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej zobligowany jest wszcząć postępowania w sprawie ich domniemanych...

3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 listopada 2019 r.

Konstanty nazywany prze z rodziców pieszczotliwie „Kociem”, wszedł właśnie w piątą dobę życia, kiedy to będąca u niego z wizytą patronażową położna, stwierdziła, że jest zażółcony i zaleciła badanie krwi w kierunku oznaczenia poziomu bilirubiny...

Zapytaliśmy mec. Pawła Lenartowicza, współpracującego z OIL w Łodzi o kontrowersje wokół umów, w których placówka zatrudniająca lekarza proponuje dość atrakcyjną umowę, ale jednocześnie pracodawca informuje, że lekarz ponosi koszt badań zlecanych...

Zagadnienie czasu lekarzy pracy jest uregulowane w kodeksie pracy, ustawie o działalności leczniczej oraz Dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.

Zapytaliśmy mec. Pawła Lenartowicza, współpracującego z OIL w Łodzi o kontrowersje wokół umów, w których placówka zatrudniająca lekarza proponuje dość atrakcyjną umowę, ale jednocześnie pracodawca informuje, że lekarz ponosi koszt badań zlecanych...

Od 1 października br. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Osoby, którym będzie ono przysługiwać, muszą okazać zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, uzyskanym od lekarza POZ...

Informacja zawarta w piśmie z ZUS-u dot. upowszechniania informacji o sposobie działania funkcji dot. wystawiania i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS pod kątem danych osobowych z prośbą o zapoznanie się.