Data dodania: 5-08-2018


Prawo pacjenta do bezpłatnej kopii

Red.

Na internetowej stronie Rzecznika Praw Pacjenta ukazała się informacja skierowana do pacjentów, z informacją, że obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy RODO, nakładające na administratorów danych, którymi są również szpitale, przychodnie lub inne placówki medyczne, nowe obowiązki, jednocześnie wyposażają świadczeniobiorców w nowe uprawnienia.

„Pacjenci mają między innymi prawo dostępu do swoich danych osobowych, które  mogą zrealizować również poprzez zażądanie ich kopii - pisze RPP i rozwija to zdanie. -  Placówki medyczne przetwarzają dane osobowe, dotyczące zdrowia pacjentów, w szczególności w prowadzonej dokumentacji medycznej. Realizując zatem wyżej wymieniony obowiązek będą zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej.”

Jest to zmiana w stosunku do dotychczasowych zasad.

Kopia danych osobowych - interpretuje RPP - powinna zostać pacjentom przekazana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca lub powinni zostać poinformowani o późniejszym terminie jej przekazania. Jeżeli placówka medyczna nie spełni żądania dostarczenia kopii danych, przysługuje pacjentom między innymi prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek można złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną.

 

(PL)

 

Oryginalne stanowisko RPP:

 

http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/rodo-prawo-pacjenta-do-bezplatnej-kopii-danych-osobowych,541.html