Zderzenie medycyny z ekonomią bywa dotkliwe i bolesne dla tej pierwszej, a realną ofiarą tego starcia pozostaje człowiek korzystający ze świadczeń zdrowotnych.

Od 4 maja br. obowiązują ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi. Nowe zasady to skutek ustawy tzw. sektorowej, porządkującej przepisy wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych...

Ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami Sejm uchwalił 12 kwietnia, a Senat poparł ją bez poprawek 9 maja 2019 r. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę...

W związku z wejściem w życie – 24 sierpnia 2018 r. - ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), czyli tzw. „ustawy podwyżkowej...

W Polsce reklamować można tylko leki wydawane bez recepty oraz suplementy. Według szacunków prasy fachowej, firmy farmaceutyczne wydały w 2018 r. aż 4,2 mld zł na reklamy takich specyfików, z przekonaniem, że są to wydatki jak najbardziej celowe...

Minister zdrowia 17 kwietnia br. podpisał nowelizację swojego wcześniejszego, ubiegłorocznego rozporządzenia w sprawie recept, które wydłużyło okres stosowania „starych” druków recept, odpowiadających wzorowi jaki obowiązywał przed dniem 18...

Dnia 1 czerwca 2019r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r., poz. 399).

Wciąż budzą wątpliwości niektóre zapisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1532, z późn. zm.).