Jak wcześniej informowaliśmy na naszej stronie z końcem ubiegłego roku uległy zmianie zasady zawierania umów ubezpieczenia wchodzących w skład programu ubezpieczeniowego „Pigułka”. Mając na uwadze wdrożenie przez PZU nowych rozwiązań obecnie...

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr...

Dla właściwego opisania jednego z wątków tej sprawy muszę przekazać pewne informacje dotyczące „dokumentu”. Mówiąc najogólniej, dokumentem określimy każde rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska, sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i...

W połowie lutego został zarejestrowany w Sejmie obywatelski projekt ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia, który de facto jest aktem regulującym zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w...

Zdaniem prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Grzegorza Mazura to zdecydowanie za mało - Weźmy jako przykład anestezjologię. Na czterdzieści wnioskowanych miejsc, resort zdrowia przyznał zaledwie jedno. W marcowym postępowaniu...

Prywatnie praktykujący lekarze i lekarze dentyści (jako przedsiębiorcy), u których roczna opłata za każdy z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł, nie będą już musieli w przyszłości składać stosownych wykazów i informacji, o...

W kwietniu 2012 r., liczący sobie ponad siedemdziesiąt osiem lat pacjent - Marian K. zgłosił się do Poradni Otolaryngologicznej z powodu chrypy i bólu gardła. W historii choroby lekarz specjalista wpisał: „zapalenie gardła”. Leczenie...

Coraz częściej do Komisji Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi wpływają sprawy lekarzy i lekarzy, którzy pozostają w konflikcie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, dotyczącymi zakazu prowadzenia przez przedstawicieli tych zawodów jakiejkolwiek...