Prokurator Prokuratury Rejonowej wysłał na adres Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informację o przedstawieniu zarzutu lekarzowi, że pełniąc obowiązki lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, nieumyślnie naraził...

Do końca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej przedłużyło ten termin o rok - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2016 r. opublikowana została uchwalona przez Sejm 21 października ub. r., ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przepisy nowelizacji co do zasady weszły w życie z1 stycznia 2017 r., ale...

Od stycznia 2016 r. - na mocy uchwały ORL w Łodzi, wartość "bonu szkoleniowego" została podniesiona do 600 zł. Przysługuje on każdemu członkowi OIL w Łodzi. Co to oznacza w praktyce? "Refundowana” jest kwota 600 zł w czteroletnim okresie...

Eskulap w mitologii rzymskiej to bóg sztuki lekarskiej. Tak też żartobliwie mówimy współcześnie o lekarzu. Temida zaś to mityczna bogini grecka i uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Wymiar sprawiedliwości w znacznej mierze od...

Delegowany przez prezesa OIL w Łodzi - Grzegorza Mazura, uczestniczyłem we wrześniu br. w kolejnej konferencji zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi na temat tajemnic zawodowych obowiązujących przedstawicieli tych profesji, które...

Ubezpieczenia wchodzące w skład rekomendowanego przez Prezydium OIL programu Pigułka są aktualnie dostępne jedynie za pośrednictwem agencji OIL (produkty PZU) oraz umocowanego przedstawiciela Izby firmy GBU Global (produkty PZU i STU Ergo Hestia...