Osoby uprawnione, które chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, muszą przejść uciążliwy proces, na który składają się następujące elementy:

Jarosław Klimek, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi odpowiada na pytania dotyczące zmian w wypisywaniu recept na leki refundowane po 1 stycznia 2017 roku.

Termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept oraz aktualizację danych osobowych w Portalu Personelu został przesunięty do 30 czerwca 2017 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do tzw. ustawy refundacyjnej na początku 2016 r., nie ma już konieczności zawierania przez osobę uprawnioną (zatem m.in. każdego lekarza i lekarza dentystę posiadającego prawo wykonywania zawodu) umowy z...

Przypominamy, że okres rozliczeniowy trwa cztery lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi przypomina zasady rozliczania punktów edukacyjnych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, a konkretnie jej dwie komisje: praw człowieka i parlamentarno - prawna, po raz kolejny zorganizowały konferencję poświęconą tajemnicom zawodowym, obowiązującym przedstawicieli zawodów zaufania społecznego. Tym...

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia i Funduszu Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarsiej - dr n. med. Elżbieta Jaszczuk informuje, że dnia 8 września 2016 r. weszło w życie (o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Panaceum”)...